„Jestem wolny – nie uzależniam się” – podsumowanie konkursu profilaktycznego

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Skarżysku-Kam w miesiącu lutym 2019r. ogłosił konkurs profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych z zakresu profilaktyki uzależnień pod hasłem przewodnim „Jestem wolny – nie uzależniam się”. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie profilaktyki uzależnień od nikotyny, alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz uświadomienie młodzieży o ubocznych skutkach, jakie wywołują one w organizmie zdrowego człowieka i środowisku nas otaczającym.

Do programu przystąpiło 21 szkół podstawowych powiatu skarżyskiego działających w strukturach Oddziału Rejonowego PCK. Programem objętych zostało około 600 uczniów. Tematem przewodnim działań prowadzonych w oparciu o szkolne koła PCK była profilaktyka uzależnień.

W dniu 24 maja 2019r. w Sali Konferencyjnej PCRE w Skarżysku-Kam. odbyło się zakończenie tego programu i wyłonienie laureatów konkursu.

Test (20 pytań) sprawdzający wiedzę w tym zakresie był swoistym podsumowaniem programu, bowiem pedagodzy szkolni, nauczyciele i personel medyczny szkoły przeprowadzał liczne zajęcia edukacyjne mające na celu zwrócenie uwagi uczniów na poruszane kwestie.

Komisja konkursowa w składzie:
Majsak Elżbieta – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PCK
Kinga Janus – pracownik Wydz. Promocji Zdrowia PSSE
Barbara Lipnicka – pracownik PCK
Dominika Białobrzewska – pracownik PCK

stwierdziła, że uczniowie wykazali się stosowną wiedzą na tematy dotyczące profilaktyki uzależnień od nikotyny, alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.

Zwycięskimi szkołami okazały się:
I miejsce ex aequo:

Szkoła Podstawowa w Bliżynie : Oliwia Chrzanowska, Marta Jędrzejczyk, Natalia Trzebińska
Szkoła Podstawowa we Wzdole Rządowym:  Konrad Fąfara, Oliwia Dziędziela, Natalia Kołomańska
Szkoła Podstawowa w Goździe: Smulczyńska Klaudia, Borowiec Roksana, Łoska Wiktor
Szkoła Podstawowa w Mroczkowie: :  Kaniewska Klaudia, Jędrzejczyk Aleksandra, Zieliński Wiktor

Na zakończenie i podsumowanie całego programu Pani Małgorzata Dobrowolska-Dąbrowska psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wygłosiła prelekcję z zakresu profilaktyki uzależnień.

Wszyscy uczniowie biorący udział w podsumowaniu programu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane
przez Urząd Miasta Skarżysko-Kam.

Nagrody, dyplomy i podziękowania w imieniu Prezydenta wręczyła pani Agnieszka Perkowska pracownik Referatu Zdrowia Urzędu Miasta. Przedsięwzięcie realizowane było przez Polski Czerwony Krzyż przy współudziale środków finansowych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miasta Skarżysko-Kam.

Spotkanie zakończono wspólnym słodkim poczęstunkiem sponsorowanym przez Panią Barbarę Czerską piekarnia Batmar.

 

źródło: PCK Skarżysko, zdjęcia: Zbyszek Biber

 

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze