Osady ściekowe pożyteczne w rolnictwie

Wytwórca osadów ściekowych odpowiada za nie od momentu wyprodukowania do utylizacji. Osady komunalne powstają w procesie oczyszczania ścieków. Przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne mają obowiązek ich zagospodarowywania. Głowa w tym zarządców firm, by były właściwie zutylizowane. A jeśli można znaleźć dla odpadu praktyczne zastosowanie, to jeszcze lepiej.

W tym celu starachowickie wodociągi zaprosiły do współpracy rolników z regionu, którzy nie tylko otrzymują pożyteczny nawóz, ale także mogą uzyskać dodatkowe przychody. – Ten osad, który trafia do oczyszczalni podlega fermentacji. W jego wyniku wytwarzany jest metan, który używany jest do procesów technologicznych. Po procesie fermentacji i resztkowego odgazowania po dodaniu odpowiedniego polimeru jest odwadniany na prasie taśmowej. Dzięki temu uzyskuje się konsystencję mazistą o zawartości suchej masy od 13 – 17 proc. – wyjaśnia Piotr Nowak, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach. – Odwodniony osad podlega higienizacji (tj. wapnowaniu w naszych warunkach) i w takiej formie jest składowany na placu składowania osadu.

Ze składowiska pobierane są próby do badań, których celem jest stwierdzenie składu fizykochemicznego osadu z naciskiem na metale ciężkie.

– W naszym przypadku te dopuszczalne normy nie są absolutnie przekraczane, ale są miejsca, zwłaszcza tam, gdzie są ogromne zakłady metalurgiczne, gdzie takie przekroczenia mogą wystąpić – dodaje P. Nowak. – Oprócz składu fizykochemicznego osad badany jest pod kątem mikrobiologicznym z naciskiem na salmonellę i jaja pasożytów. Jeśli taki osad spełnia normy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska może być zagospodarowany na terenach rolnych np. do rekultywacji, produkcji roślin (pod warunkiem, że te rośliny nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi). Stosując ten osad na gruntach rolnych musimy opierać się na zapisach prawa – nie można przekraczać dopuszczalnej ilości osadu na jednostkę powierzchni. Dopuszczalny jest również czas stosowania takich osadów – od 3-15 ton w okresie trzech lat.

Pozwolenie wodno-prawne dla starachowickich wodociągów opiewa na 10 tys. ton osadów ścieków. Roczna produkcja wynosi ok. 9 tys. ton. Do tej pory były one zagospodarowywane przez prywatną firmę.

– Kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wykazała jednak daleko idące nieprawidłowości w zakresie utylizacji (chodziło o zagospodarowywanie osadów w latach poprzednich), dlatego zdecydowaliśmy się na współprace z rolnikami – mówi P. Nowak.

Tzw. dobra praktyka rolnicza określa, kiedy tych osadów stosować nie można, m.in zimą (w czasie zmarzliny), na terenach sąsiadujących z ciekiem wodnym itp.

– Zgodnie z prawem, spełniając normy ochrony środowiska, na gruntach, gdzie osad może być stosowany muszą być przeprowadzone określone badania na skład fizykochemiczny gleby oraz zawartość metali ciężkich. Wtedy wiemy, jakiego osadu na tym terenie stosować nie można. Generalnie trudno odmówić praktycznego i pożytecznego zastosowania pościekowych odpadów. Mamy na razie dwóch odbiorców, którzy dysponują odpowiednią powierzchnią, która pozwoli zagospodarować roczną ilość produkowanych przez nas osadów – dodaje szef wodociągów. – Przez czas ich stosowania rolnik nie może na tym terenie np. sadzić marchewki, ale po trzech latach, kiedy zmieni się skład fizykochemiczny gleby, będzie ona stanowiła lepsze podwaliny pod przyszłe uprawy. Taki osad to nic innego, jak nawóz. Badanie każdej partii osadu przed zastosowaniem daje pewność, że nie jest szkodliwy w kontrolowanej ilości pod względem ekologicznym.

Ewan

 

Korzyści ze stosowania osadów ściekowych

(po rozprowadzeniu po powierzchni gruntu i zmieszaniu z glebą):

– dodatkowe przychody

– poprawa struktury gleby (porowatość, przepuszczalność),

– poprawa zdolności do zatrzymania wody,

– poprawa zdolności do zatrzymania aplikowanych nawozów mineralnych,

– wzbogacenie humusowej struktury gleby o składniki biomasy i substancje pokarmowe (azot, fosfor, potas, wapń, magnez i mikroelementy),

– poprawa planowania roślin,

– zastąpienie nawożenia nawozami mineralnymi oraz wapnowania gleby.     

 

Czy wiesz, że…

zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o odpadach z 2012 roku odzysk polegający na stosowaniu odpadów komunalnych osadów ściekowych może być realizowany:

– w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz,

– do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,

– do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia  i do produkcji pasz,

– do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,

– przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

EWAN

 

Piotr Nowak, prezes PWiK w Starachowicach

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Najbardziej popularne

Cela już na niego czeka

Krakowski Sąd Apelacyjny podtrzymał w mocy orzeczenie wydane w grudniu 2018 r. Młody mieszkaniec Starachowic, który kilka miesięcy temu, na terenie Skarżyska-Kam. dokonał dwóch napadów, na jedną i tą samą placówkę bankową, 1 rok i 10 miesięcy spędzi za...
W środę, 19 czerwca, we wszystkich skarżyskich szkołach  zabrzmiał ostatni dzwonek. Uczniowie podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  odebrali świadectwa i dyplomy, a nauczyciele kwiaty i podziękowania za trud włożonych w ich naukę i wychowanie.  Od dziś, przez ponad dwa miesiące, szkolne...
W dniach 14-16 czerwca w Piotrkowie Trybunalskim bardzo dobrze zagrali badmintoniści Orlicza Suchedniów w Mistrzostwach Polski Młodzieżowców i Juniorów. Podwójną mistrzynią Polski została Wiktoria Dąbczynska, w finale wygrała z Joanną Rudną ABRM Warszawa 21:14/21:13, drugi złoty krążek odebrała za grę podwójną...
We wtorek 18 czerwca przedstawiciele Zarządu Powiatu Skarżyskiego wicestarosta Anna Leżańska oraz członkowie zarządu Katarzyna Bilska i Adam Ciok przy udziale dyrektor szkoły Joanny Romanowskiej symbolicznym przecięciem wstęgi oficjalne otworzyli nowopowstałe wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej. Modernizacja boiska zrealizowana została w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury...
We wtorek, 18 czerwca, w Zespole Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej odbyła się uroczystość powiatowego zakończenia  roku szkolnego 2018/2019. W uroczystym zakończeniu nauki szkolnej udział wzięli najlepsi i wyróżniający się uczniowie ze wszystkich szkół i placówek powiatu skarżyskiego. Spotkanie było...

Popularne w ostatnich dniach

Najnowsze komentarze