home

Razem przeciwko HIV/AIDS

  • Napisany przez:
  • Skomentuj
  • Pin it

Światowy Dzień Walki z AIDS był okazją do zorganizowania spotkania edukacyjnego dla młodzieży, która wysłuchała wykładu psychologa i policjantki. Była to także okazja do wręczenia nagród uczestnikom konkursu multimedialnego dotyczącego problematyki AIDS.HIV.

 …

Spotkanie edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej powiatu skarżyskiego zorganizowała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej we współpracy z Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji oraz Komendą Powiatową Policji.

Miało na celu upowszechnienie wśród młodych ludzi wiedzy dotyczącej profilaktyki HIV/AIDS, podniesienie poziomu akceptacji i tolerancji dla osób żyjących z HIV i chorych na AIDS oraz uświadomienie konsekwencji wynikających z ryzykownych zachowań zdrowotnych.

Spotkanie podzielone było na dwie części. W pierwszej wysłuchano dwóch wykładów, wygłoszonych przez psycholog Agatę Matysiak z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Annę Sławińską z Komendy Powiatowej Policji. Wykład Pani psycholog dotyczył tematyki HIV/AIDS w aspekcie emocjonalno-społecznym, natomiast Pani Anna przybliżyła tematykę handlu ludźmi.

W drugiej części spotkania nastąpiło rozstrzygnięcie ogłoszonego wcześniej w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych konkursu multimedialnego „Razem przeciwko HIV/AIDS”. Partnerem konkursu był Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej, a także Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Skarżysku-Kamiennej. Do konkursu przystąpiło 5 szkół, które łącznie zgłosiły 9 uczestników. Wszystkie prace były zgodne z zakresem tematycznym konkursu.

Jury zdecydowało się przyznać trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienie, które powędrowało do Klaudii Łukomskiej z Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraznagrody rzeczowe ufundowane przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej wraz z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

U.O.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ogłoszenia drobne