home

Kierowco, miej się na baczności!

  • Napisany przez:

Od tygodnia piraci drogowi muszą bardziej uważać. W życie weszły bowiem nowe przepisy ruchu drogowego przewidujące o wiele surowsze kary dla tych, którzy za nic mają sobie zakazy i nakazy. Jakie kary mogą nas spotkać? Za przekroczenie prędkości… – Zgodnie z nowymi przepisami kierowcom, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze…

Od tygodnia piraci drogowi muszą bardziej uważać. W życie weszły bowiem nowe przepisy ruchu drogowego przewidujące o wiele surowsze kary dla tych, którzy za nic mają sobie zakazy i nakazy. Jakie kary mogą nas spotkać?

Za przekroczenie prędkości…

– Zgodnie z nowymi przepisami kierowcom, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, prawo jazdy zostanie odebrane bezpośrednio przez kontrolującego policjanta. Jeżeli osoba ta będzie w dalszym ciągu prowadzić pojazd bez prawa jazdy, 3 miesięczny okres przedłuży się do 6 miesięcy.

– Jeśli kierowca w tym czasie i tak zdecyduje się wsiąść za kółko, starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem. Aby je odzyskać trzeba będzie spełnić wszystkie wymagania stawiane osobom, które po raz pierwszy ubiegają się o prawo jazdy.

– Na 3 miesiące uprawnienia do prowadzenia pojazdami utracą kierowcy, którzy przewożą zbyt dużą liczbę osób (przekraczającą liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym).

Za jazdę po pijaku…

– Okres, na jaki orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów został wydłużony z 10 do 15 lat, minimalną karą będą 3 lata. Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości muszą liczyć z wysokimi karami finansowymi. Niezależnie od nich, sąd będzie obligatoryjnie stosował karę w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. zł, w przypadku osoby, którą złapano po raz pierwszy oraz nie mniejszej niż 10 tys. zł dla recydywistów.

– Jeśli kierowca spowoduje wypadek drogowy pod wpływem alkoholu, nawiązka nie będzie mogła być mniejsza niż 10 tys. zł. Pieniądze uzyskane z tego tytułu zostaną przekazywane na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach.

Za jazdę bez uprawnień…

– Od 18 maja kierowcy, którzy będą prowadzili pojazd, pomimo tego że prawo jazdy zostało im wcześniej odebrane, popełnią przestępstwo. Będzie za to grozić grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do 2 lat (dotychczas było to wykroczenie). Niezależnie od rodzaju zastosowanej kary, sąd będzie mógł także orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

– Znowelizowane przepisy przewidują możliwość zmiany przez sąd orzeczonego wcześniej zakazu prowadzenia pojazdów na konieczność posiadania blokady alkoholowej tzw. alkolocka w pojeździe. Z takiej możliwości będzie można skorzystać dopiero po upływie połowy zakazu, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, po upływie co najmniej 10 lat. Osoba, która będzie chciała uruchomić silnik będzie musiała się poddać badaniu na trzeźwość (specjalne urządzenie raz w roku trafi do kalibracji).

Za brawurę i popisy na drodze…

– Ustawa wprowadza zaostrzenie przepisów wobec młodych kierowców. Osoby, które w okresie 2 lat od uzyskania prawa jazdy dopuściły się jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodowanie wypadku drogowego, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości) lub 3 wykroczeń polegających na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowaniu w staniu po użyciu alkoholu lub przekroczeniu prędkości powyżej 30 km/h utracą prawo jazdy. Rozwiązanie to będzie obowiązywało do 3 stycznia 2016 r. Osoby, o których mowa, będą docelowo objęte nadzorem w ramach okresu próbnego przewidzianego w ustawie o kierujących pojazdami, mającego wejść w życie 4 stycznia przyszłego roku.

Za przekroczenie 24 punktów…

– Zgodnie z nowymi przepisami nasz pojazd może zostać obligatoryjnie usunięty z drogi na koszt właściciela. Kiedy? Przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy pojazdem kierowała osoba nieposiadająca stosownego uprawnienia (nie uzyskała go, bądź której zostało ono cofnięte w drodze decyzji administracyjnej). Pojazd zostanie usunięty z drogi także w przypadku, gdy kierowała nim osoba formalnie posiadająca stosowne uprawnienie, lecz której uprzednio zatrzymano dokument prawa jazdy, np. w związku z przekroczeniem liczby 24 punktów.

– Funkcjonariusz będzie mógł odstąpić od usunięcia pojazdu tylko w sytuacji, gdy możliwe będzie przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem. Przepis, z oczywistych względów nie będzie miał zastosowania w sytuacji, gdy kierujący pojazdem legitymuje się pokwitowaniem za zatrzymany dokument prawa jazdy, uprawniającym go do kierowania pojazdem.

Rafał Roman

Zobacz również

Ogłoszenia drobne

Motoryzacja

Reklama

Moto-oil

Wystąpił błąd podczas tworzenia miniatury.

Hyundai

Wystąpił błąd podczas tworzenia miniatury.

Ford

Wystąpił błąd podczas tworzenia miniatury.

Eurobici

Wystąpił błąd podczas tworzenia miniatury.

Auto Matrans

Wystąpił błąd podczas tworzenia miniatury.

Agro komis

Wystąpił błąd podczas tworzenia miniatury.

Pol-Mot

Wystąpił błąd podczas tworzenia miniatury.

inter-cars

Wystąpił błąd podczas tworzenia miniatury.

Stacja-kontroli

Wystąpił błąd podczas tworzenia miniatury.

Myjnia

Wystąpił błąd podczas tworzenia miniatury.

Diesel-pomp

Wystąpił błąd podczas tworzenia miniatury.

Autolack

Wystąpił błąd podczas tworzenia miniatury.

Elektronika-nowak

Wystąpił błąd podczas tworzenia miniatury.

Myjnia-parowa

Wystąpił błąd podczas tworzenia miniatury.

Deklaracja o współpracy podpisana

Wystąpił błąd podczas tworzenia miniatury.

Miliony na gospodarkę śmieciową

Wystąpił błąd podczas tworzenia miniatury.