Światowy Dzień FAS. Ciąża bez alkoholu!

9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS – data nie jest przypadkowa: dziewiąty dzień, dziewiątego miesiąca ma symbolizować 9 miesięcy ciąży bez alkoholu. Gmina Skarżysko-Kamienna włączyła się w ogólnopolską kampanię edukacyjną „Ciąża bez alkoholu”.
FAS (Fetal Alcohol Syndrome) jest nieuleczalnym, niegenetycznym zespołem chorobowym mogącym wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży.
Coraz częściej używa się określenia FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder) – spektrum alkoholowych zaburzeń płodowych – jako terminu parasolowego, opisującego w sposób praktyczny różnorodne zaburzenia związane z płodową ekspozycją na alkohol, obejmującego wiele dysfunkcji fizycznych oraz zaburzeń w rozwoju poznawczym, uczeniu się i zachowaniu.
FASD charakteryzują:
– uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego;
– zaburzenia neurologiczne;
– opóźnienie rozwoju fizycznego i psychicznego;
– zaburzenia zachowania o niedorozwój umysłowy;
– nadpobudliwość psychoruchowa;
– wady rozwojowe (m.in.: serca i stawów).
Skutkiem tych nieprawidłowości mogą być u dziecka trudności z:
– uczeniem się o koncentracją uwagi;
– pamięcią i zdolnością do rozwiązywania problemów;
– koordynacją ruchową;
– zaburzeniami mowy;
– relacjami z ludźmi;
– przestrzeganiem norm społecznych.
Deficyty związane ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) mają wpływ na rozwój intelektualny oraz społeczny dziecka także w okresie dorastania i po osiągnięciu dorosłości. Najcięższą formę uszkodzeń wywołanych prenatalną ekspozycją na alkohol stanowi Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS), w którym oprócz uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, występują również:
– prenatalne i postnatalne zaburzenia wzrostu (masa + długość ciała);
– dysmorfie twarzy – charakterystyczne cechy budowy twarzy: wąskie szpary powiekowe, brak rynienki podnosowej, brak górnej czerwieni wargowej).
Na poniższym zdjęciu możemy zaobserwować jak drastyczne zmiany zachodzą w rozwoju mózgu zaburzonym przez alkohol. Po lewej – mózg prawidłowo rozwijającego się, sześciotygodniowego dziecka, po prawej – mózg dziecka w tym samym wieku, jednak z Płodowym Zespołem Alkoholowym.
Gmina Skarżysko-Kamienna włączyła się w ogólnopolską kampanię edukacyjną „Ciąża bez alkoholu” realizowaną w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez:
– informację skierowaną do społeczności lokalnej nt. FAS/FASD zachęcającą kobiety do zachowania abstynencji w ciąży oraz ich otoczenie do wspierania ich w tym postanowieniu;
– dystrybucję materiałów edukacyjnych;
– organizację prelekcji dot. tematyki FAS/FASD: diagnozy dzieci pod kątem występowania zaburzeń
ze spektrum FASD, ich funkcjonowania społecznego, budowania systemu wsparcia dla dzieci z FASD, a także metod pracy z dzieckiem z FASD;
– szkolenie branżowe „Dziecko z FAS/FASD w przedszkolu / szkole – metody i wskazówki do pracy z dzieckiem”.
PAMIĘTAJMY!
NIE MA bezpiecznej ilości alkoholu do wypicia w ciąży.
Nawet kieliszek może zaszkodzić.
Kiedy kobieta w ciąży pije alkohol – razem z nią pije go jej dziecko.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Zakaz grzybobrania dla…?

Główny Lekarz Weterynarii apeluje do grzybiarzy o zachowanie tzw. "bezpieczeństwa biologicznego" podczas zbierania grzybów na obszarach, gdzie występuje afrykański pomór świń (ASF), a więc...

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Społeczność Suchedniowa zostawiała wiadomość dla przyszłych pokoleń. W środę na placu budowy nowej Sali gimnastyczne przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 w Suchedniowie  zakopano...
Główny Lekarz Weterynarii apeluje do grzybiarzy o zachowanie tzw. "bezpieczeństwa biologicznego" podczas zbierania grzybów na obszarach, gdzie występuje afrykański pomór świń (ASF), a więc...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze