Nowe zasady segregacji i odbioru śmieci

Nowe zasady segregacji i odbioru śmieci obowiązują od 1 czerwca. Zwracajmy uwagę na oznaczenia pojemników na śmieci. Każdy z pojemników przeznaczony jest na innego rodzaju śmieci. W tej chwili obowiązują pojemniki i worki następujących kolorów: żółty, czarny, zielony, szary (stalowy), brązowy. Na niektórych osiedlach zobaczymy jeszcze pojemniki niebieskie. Zgodnie z życzeniami mieszkańców popiół odbierany jest oddzielnie i nie można go mieszać z innymi odpadami. Niedozwolone jest gromadzenie popiołu wraz z odpadami stanowiącymi pozostałość po segregacji tj. zmieszanymi odpadami komunalnymi. Popiół w okresie kwiecień – październik jest odbierany raz na kwartał, natomiast w czasie sezonu grzewczego (czyli od listopada do marca) odbierany jest raz w miesiącu.

Pojemniki z popiołem, jak również pojemniki ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, a także worki z odpadami selektywnymi muszą być wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 7.00 w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd specjalistycznym pojazdom, w taki sposób by nie powodować zagrożeń w ruchu drogowym. Czas odbioru popiołu jak również innych odpadów komunalnych może być różny dla poszczególnych ulic i uzależniony jest od ilości wystawionych przez mieszkańców odpadów.

Istnieje możliwość wywozu popiołu poza harmonogramem przez właściciela nieruchomości i dostarczenia go do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów utworzonego przy ul. Mościckiego 43.

Urząd Miasta przypomina jednocześnie, iż na bieżąco prowadzona jest kontrola segregacji odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali segregację. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę w celu zweryfikowania wymiaru opłaty naliczonego na podstawie deklaracji.

w kółku
Szczegółowe informacje na temat gospodarki odpadami znajdziemy na stronie www.um.skarzysko.pl

 

Gdzie co wrzucać?
Pojemnik czarny – do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych
Pojemnik żółty – wrzucamy – opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe, odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową i metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików
Pojemnik zielony – opakowania szklane (słoiki, butelki)
Pojemnik szary/stalowy – popiół
Pojemnik brązowy – odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Walczymy o szybką szprychę dla Skarżyska

Prezydent miasta, Konrad Krönig zainicjował akcję zbierania podpisów poparcia dla uwzględnienia Skarżyska-Kamiennej w projektowaniu tzw. "szybkich szprych", czyli szybkich linii kolejowych łączących...

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze