Rodzina zastępcza – warto!

Była to już trzecia edycja konkursu. Udział w nim mógł wziąć każdy. Regulamin nie przewidywał żadnych ograniczeń. Jednak największą popularnością cieszył się wśród dzieci i młodzieży. Podzielono go na trzy kategorie wiekowe – 6 lat, 7- 12 lat, 13- 18 lat, powyżej 18 lat. Zainteresowanie było ogromne, mimo że temat nie należał do łatwych. Wpłynęło 71 prac. Celem konkursu była promocja rodzinnej pieczy zastępczej. Organizatorzy liczyli na wrażliwość i pomysłowość uczestników i nie przeliczyli się.

Prace plastyczne zostały wykonane różnymi technikami. Był problem z wyborem najlepszych. Komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii wiekowych oraz na wręczenie 6 wyróżnień. Nie zabrakło nagród oraz dyplomów. Podczas wręczenia nagród obecny był wicestarosta Artur Berus, który podziękował wszystkim za udział w konkursie i pogratulował dużej wiedzy.

Konkurs wpisuje się w akcję „Potrzebuję Rodziców od Zaraz”. Celem przyświecającym PCPR jest zapewnienie rodzinnej formy opieki dzieciom, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w rodzinie naturalnej. Rodzina piecza zastępcza stanowi jedną z form zapewnienia opieki i wychowania dziecku, które nie może dorastać w rodzinie naturalnej.

– Jedynie rodzice zastępczy są w stanie stworzyć dziecku najbardziej przyjazne środowisko wychowawcze – podkreślał Paweł Perkowski, dyrektor PCPR podczas wręczania nagród.

Przypomnijmy, iż rodzicami zastępczymi mogą być małżeństwa lub osoby samotne, które nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona, ani zawieszona, wypełniają obowiązek alimentacyjny (w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego), są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadają predyspozycje i odpowiednie motywacje do sprawowania pieczy zastępczej.

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują fundatorom nagród: Pawłowi Werensowi z Firmy Medos- Parapety, Dyrekcji Parku Biznesu, Dyrekcji Miejskiego Centrum Kultury, Wojciechowi Kamińskiemu z Agencji Ubezpieczeniowej, Właścicielom Firmy PH DUO z Suchedniowa.

Wszelkich informacji na temat jak zostać rodziną zastępczą pracownicy udzielają w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Plac Floriański 1 (parter) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30

 

Zwycięzcy konkursu
Kategoria 0-6 lat
I miejsce – Lena Majcher – 4 lata
II miejsce – Wiktoria Jankowska – 3 lata
III miejsce – Antoni Adarczyn – 6 lat
Kategoria 7-12 lat
I m. – Zofia Kamińska – 12 lat
II m. – Joanna Zajączkowska – 11 lat
III m. – Nikola Chatys – 8 lat
Kategoria 13- 18 lat
I m. – Anna Piętak – 13 lat
II m. – Dawid Jędrzejczyk – 15 lat
III m. – Kamila Piętak – 15 lat
Wyróżnienia specjalne: Filip Borowiec – 6 lat, Norbert Grzelak – 6 lat, Natalia Latos – 11 lat, Julia Burys – 11 lat, Jakub Ślęzak – 10 lat, Filip Cieślak – 7 lat

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Walczymy o szybką szprychę dla Skarżyska

Prezydent miasta, Konrad Krönig zainicjował akcję zbierania podpisów poparcia dla uwzględnienia Skarżyska-Kamiennej w projektowaniu tzw. "szybkich szprych", czyli szybkich linii kolejowych łączących...

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze