Przypominamy: segregacja jest obowiązkowa

6 września zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które nakładają na mieszkańców obowiązek segregacji. Obowiązujące w całym kraju przepisy będą egzekwowane również w Skarżysku, dlatego na poniższej grafice przypominamy zasady selektywnego zbierania odpadów i kolory worków/pojemników przypisane do każdej z frakcji odpadów.
Znowelizowana ustawa zakłada także, że osoby, które nie dostosują się do obowiązku segregacji, będą ponosiły nawet czterokrotnie wyższe stawki za odbiór odpadów.
Gmina jest w trakcie dostosowywania przepisów miejscowych do znowelizowanej ustawy. O szczegółach będziemy informowali na bieżąco.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze