Przyjęli siedem uchwał

W czwartek, 28 listopada po raz XV obradowała Rada Powiatu Skarżyskiego. Podczas sesji radni zapoznali się raportem o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie skarżyskim w roku szkolnym 2018/2019, analizą oświadczeń majątkowych oraz przyjęli siedem uchwał. Rada między innymi uchwaliła program współpracy powiatu skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Czwartkową sesję rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy zmarłego 10 listopada 2019 r. Henryka Czecha ps. „Śmigły”- Honorowego Obywatela Skarżyska-Kamiennej, żołnierza Armii Krajowej, podpułkownika w stanie spoczynku. Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk, w imieniu własnym oraz rodziny pana Henryka Czecha, podziękował władzom powiatu, wszystkim radnym, pracownikom starostwa oraz mediom za udział w ostatniej drodze pożegnania.

Dalsze obrady rady przebiegały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Radni po zapoznaniu się z raportem o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie skarżyskim w roku szkolnym 2018/2019 podjęli siedem uchwał. Jedną z nich był program współpracy powiatu skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Program określa zasady, zakres i formy współpracy powiatu z trzecim sektorem oraz priorytetowe zadania publiczne. Głównym założeniem programu jest rozwijanie współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi pod hasłem: „Aktywni mieszkańcy = aktywny samorząd”. Wśród priorytetowych zadań, które będą realizowane w roku 2020 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego znalazły się m.in.: wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, upowszechnianie sportu i kultury fizycznej dzieci i młodzieży, ochrona zdrowia i podnoszenie świadomości zdrowotnej, profilaktyka, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność promująca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, wspieranie i upowszechnianie turystyki, współpraca w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania czy promocja i organizacja wolontariatu. Zgodnie z przyjętym programem współpraca powiatu z organizacjami i podmiotami prowadzona będzie w formie o charakterze finansowym m.in. w postaci dotacji w ramach otwartego konkursu ofert oraz małych grantów jak i formę pozafinansową. Na realizację zadań z zakresu sportu i kultury, realizowanych w trybie konkursu ofert zaplanowano w projekcie budżetu na 2020 r. kwotę 58 tys. zł w podziale: na zadania z zakresu kultury fizycznej – 24 tys. zł, zadania z zakresu kultury – 28 tys. zł i zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 6 tys. złotych.

Pozostałe przyjęte uchwały dotyczyły:

  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019 – 2035,
  • wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,
  • ustalenia wysokości opłat w roku 2020 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
  • zmiany uchwały Nr 118/XIV/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego powiatu skarżyskiego,
  • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż trzy lata,
  • wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2019, 2020 i 2021 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Pełny zapis sesji rady powiatu skarżyskiego z dnia 28.11.2019 r. http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955&bip_id=6439

Źródło: Powiat Skarżyski

Poprzedni artykułO czym będą obradować?
Następny artykułDyżury aptek w grudniu

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Ponad promil w organizmie

Za kierowanie i jazdę pod wpływem alkoholu wkrótce odpowiadać będzie mieszkaniec powiatu skarżyskiego. W czwartkowy (16 stycznia) poranek, kilka minut przed godz. 8, w...

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

W czwartek 16 stycznia, w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Towarowej 20 w Skarżysku -Kamiennej odbyło się spotkanie spotkanie autorskie z Grzegorzem...
W Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej przedstawiciele trzech powiatów: skarżyskiego, starachowickiego i koneckiego, podpisali umowę z firmą scope-IT Andrzej Kuźba, która świadczyć będzie usługi inżyniera projektu „e-Geodezja cyfrowy...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze