Powstaje Rada Seniorów Powiatu Skarżyskiego

Zarząd Powiatu Skarżyskiego podjął uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego. Rada ta jest podmiotem społecznym o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, działającym w obszarze polityki społecznej i senioralnej powiatu, reprezentującym środowiska senioralne. Priorytetem  utworzenia tego podmiotu  była potrzeba  włączenia seniorów w sprawy lokalnej społeczności, w szczególności te dotyczące rozwiązywania problemów i zaspakajania potrzeb środowiska osób starszych.

Rada Seniorów Powiatu Skarżyskiego jest wybierana na pięcioletnią kadencję, a w jej skład ma wchodzić do 15 osób. Organizacja i tryb działania Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego zostały określone w statucie, który jest do pobrania na stronie internetowej powiatu.

W związku z uchwałą Nr 1/2/2018 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 grudnia 2018 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego, Starosta Skarżyski ogłasza nabór kandydatów na członków Rady. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów posiadają: przedstawiciele organizacji działających na rzecz środowiska seniorów lub zrzeszających seniorów mający siedzibę na terenie Powiatu Skarżyskiego i ukończone 55 lat – organizacja może zgłosić jednego kandydata do Rady, kandydaci osobiście, posiadający poparcie co najmniej 10 osób powyżej 55 roku życia – osoba może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi. Formularze zgłoszeń kandydatów są dostępne do pobrania na stronie internetowej powiatu oraz w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki pokój 314, 301. Kandydatów na odpowiednich formularzach należy zgłaszać do dnia 25 stycznia 2019 r.

Z. B

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Walczymy o szybką szprychę dla Skarżyska

Prezydent miasta, Konrad Krönig zainicjował akcję zbierania podpisów poparcia dla uwzględnienia Skarżyska-Kamiennej w projektowaniu tzw. "szybkich szprych", czyli szybkich linii kolejowych łączących...

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze