Pomoc dla niepełnosprawnych w znalezieniu pracy

Często w życiu codziennym my „pełnosprawni” zapominamy o pogrzebaczach, a także bolączkach osób niepełnosprawnych z którymi muszą wzmagać się każdego dnia. Czasem zwykłe pójście do pracy, dla nas prosta czynność dla nich krok milowy. Wspaniały projekt pn. „GraduatON” realizuje Międzynarodowa Fundacja „Reaxum”, którego głównym celem jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które: są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), oraz aa dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Co dostaną?

Uczestnicy projektu mogą liczyć na: wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment. Ponadto otrzymają wsparcie psychologa/coach`a kariery. Wezmą udział w atrakcyjnych pomocnych warsztatach. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym – dla wybranych uczestników. Otrzymają wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy, oraz płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu). Przez cały czas mogą liczyć na wsparcie opiekunów stażowych.

Co w ramach projektu?

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty: profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć, wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć, materiałów szkoleniowych, wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach, zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Wszelkich informacji n atemat projektu można szukac pod nr tel. 728 442 860 lub [email protected]

 

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

W ferworze przedświątecznych przygotowań dokonujemy całej masy zakupów internetowych. Warto jednak zachować uwagę, szczególnie podczas dokonywania opłat. Oszuści coraz częściej podszywają się pod instytucje,...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze