Podpisano umowę z wykonawcą w projekcie „e-Geodezja cyfrowy zasób Województwa Świętokrzyskiego”

W Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej przedstawiciele trzech powiatów: skarżyskiego, starachowickiego i koneckiego, podpisali umowę z firmą scope-IT Andrzej Kuźba, która świadczyć będzie usługi inżyniera projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób Województwa Świętokrzyskiego”.

Powiat Skarżyski, który jest liderem projektu, reprezentował Starosta Artur Berus wraz ze Skarbnikiem Bogusławą Wilczyńską oraz pracownikami wydziałów merytorycznych Starostwa zaangażowanych w realizację zadania. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli pracownicy wydziałów merytorycznych (Geodezji, Zespołu Informatycznego oraz Zamówień Publicznych) ze Starostw Powiatowych w Starachowicach i Końskich – powiatów będących partnerami projektu.

– Projekt e-Geodezja realizowany jest przez trzy samorządy powiatowe. To ważna inwestycja, ponieważ stawiamy kolejny krok w rozwoju e-usług ważnego obszaru pracy urzędów powiatowych jakim jest geodezja. Dla powiatu skarżyskiego działania podejmowane w ramach tego zadania, to także wyzwanie związane z funkcją lidera projektu – wyzwanie, któremu jestem przekonany, że podołamy – mówił do zgromadzonych Starosta.

Projekt „e-Geodezja cyfrowy zasób Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 „Rozwoju e-społeczeństwa” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 6.833.273 zł., z czego 85% środków pochodzi z RPO, a pozostałe 15 % to wkład finansowy zapewniony przez powiaty skarżyski, starachowicki i konecki. Projekt przewiduje działania mające na celu uruchomienie e-usług pozwalających na udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego osobom fizycznym i prawnym. W ramach projektu zaplanowano m.in. rozbudowę Geoportalu o dodatkowe e-usługi oraz znaczące podniesienie dojrzałości istniejących e-usług.

Źródło: Powiat Skarżyski

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze