PFRON dołoży na „wkład własny”

Organizacje pozarządowe będą mogły starać się o unijne dofinansowanie, nawet jeśli nie posiadają wkładu własnego na realizację projektów. Marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podpisali z prezesem zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marleną Maląg porozumienie w sprawie realizacji programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnością”.

Umożliwia on dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektów Regionalnego Programu Operacyjnego. W spotkaniu udział wzięli także senator Krzysztof Słoń oraz dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON Andrzej Michalski.

– Dzięki porozumieniu PFRON będzie mógł sfinansować tzw. wkład własny wnioskodawców, czyli część kosztów, które musi ponieść podmiot, realizujący dany projekt. Na ogół jest to od 5 do 15 proc. wartości projektu. Do tej pory organizacje pozarządowe często rezygnowały ze składania wniosków o dofinansowanie, właśnie ze względu na kłopoty ze zgromadzeniem wkładu własnego. Podpisanie porozumienia było możliwe dzięki przyjęciu przez Zarząd Województwa roli realizatora programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” – powiedział podczas spotkania marszałek Andrzej Bętkowski.

I właśnie na zaspokajaniu potrzeb osób z niepełnosprawnościami skoncentrowane będą działania Regionalnego Programu Operacyjnego z udziałem finansowym PFRON-u. Zakres przedsięwzięć, możliwych do zrealizowania jest bardzo szeroki. Dla przykładu można wymienić np. projekty „żłobkowe”, pozwalające sfinansować zakładanie nowych żłobków lub wynagrodzeń opiekunów, projekty „przedszkolne”, przewidujące tworzenie nowych miejsc opieki i edukacji, projekty wspomagające szkolnictwo ogólne i zawodowe, przedsięwzięcia skierowane do osób starszych i niesamodzielnych, w tym usługi opiekuńcze, inicjatywy wspierające aktywność zawodową osób bezrobotnych, czy rozwój przedsiębiorczości, w tym poprzez udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W efekcie wzrośnie udział osób z niepełnosprawnościami w projektach, realizowanych w ramach „części społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego, a więc w takich obszarach jak edukacja, zdrowie, włączenie społeczne i rynek pracy. Jak informuje wicemarszałek Renata Janik – z możliwości dofinansowania wkładu własnego przez PFRON będą mogły skorzystać wszelkiego rodzaju organizacje pozarządowe, przygotowujące projekty dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego, w tym fundacje i stowarzyszenia. Istotne jest, że potencjalnymi uczestnikami projektów będą osoby z niepełnosprawnościami i/lub ich otoczenie, a więc rodziny, czy opiekunowie. Organizacja ubiegająca się o dofinansowanie wkładu własnego, najpierw będzie musiała złożyć do Świętokrzyskiego Oddziału PFRON wniosek o tzw. prekwalifikację do udziału w Programie „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnością”. Pozytywna decyzja PEFRON będzie pewnego rodzaju przyrzeczeniem otrzymania dofinansowania w momencie wyboru projektu do realizacji w ramach RPO.

Opr. Zbyszek Biber

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Pirackie zapędy, wybiją im z głowy. Powstaje grupa „Speed”

Speed, co po angielsku oznacza prędkość – taką nazwę nosić będzie złożona z doświadczonych funkcjonariuszy drogówki, policyjna grupa, która na terenie naszego regionu zajmować...

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

W sobotę, 3 sierpnia o godz. 15.00 odbędą się uroczyste obchody 70. rocznicy powstania OSP w Lipowym Polu Plebańskim. Zapraszamy!

Konkurs fotograficzny

W związku z jubileuszem 25 lat Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje Konkurs fotograficzny „Unowocześniamy obszary wiejskie – 25 lat ARiMR". Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób pełnoletnich. Celem konkursu jest przedstawienie piękna polskiej wsi i...
Po urodzeniu żywego chłopca, kobiety wspólnie umieściły dziecko w wiadrze z nieczystościami, a następnie w worku foliowym, co doprowadziło do śmierci noworodka – najprawdopodobniej właśnie tak wyglądał scenariusz dramatu, jaki rozegrał się kilka miesięcy temu w jednej z miejscowości...
Świętokrzyscy podatnicy od wielu lat wspierają nie tylko fundacje działające na rzecz dzieci, seniorów czy osób niepełnosprawnych, ale również na rzecz zwierząt. Dlatego według wstępnych danych wynika, że liczba podatników, przekazujących swój 1% podatku wzrosła o 15.5 tysiąca. Padła też...
Speed, co po angielsku oznacza prędkość – taką nazwę nosić będzie złożona z doświadczonych funkcjonariuszy drogówki, policyjna grupa, która na terenie naszego regionu zajmować się będzie ściganiem piratów drogowych. Już jutro (18 lipca) na terenie placu alarmowego Oddziału Prewencji...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze