Od ołtarza do wokandy

Demografia bije na alarm, co więcej rośnie odsetek rozwodów w stosunku do zawieranych małżeństw. Ile par, które zawierały związek małżeński zdecydowało się na rozstanie w ostatnim roku? Czy dużo małżeństw w naszych gminach się rozpada?

Jak podają socjologowie w ostatnich latach cały czas wzrasta liczba małżeństw o ponad 15- letnim stażu małżeńskim, które podejmują decyzję o rozstaniu się. Okazuje się, że w wielu przypadkach, w których dzieci były głównym spoiwem niezbyt udanego związku, usamodzielnienie się potomstwa najprawdopodobniej wyzwala gotowość do rozstania się, gdy ma się już świadomość, iż nie krzywdzi to nikogo. Czy to jedyny powód dla którego pary się rozstają?

Niestety w ślad za malejącą liczna mieszkańców, o czym już pisaliśmy na łamach TYGODNIK przybywa par, które decydują się na rozstanie. Dzięki informacjom z urzędów stanu cywilnego zlokalizowanych w naszych gminach, dowiedzieliśmy się ile par zawarło małżeństwa w 2019 roku, a ile małżeńskich par zdecydowało o zakończeniu związku.

Jak nie trudno się domyśleć najwięcej związków małżeńskich zarejestrował skarżyski USC. W ub. roku odnotowano 183 małżeństwa (na koniec 2018 roku było 225). Co świadczy o spadku liczby zawieranych związków. Rozwodów na koniec 2019 roku odnotowano 85, podczas gdy w 2018 roku było ich 106. Patrząc na odestek rozwodów w stosunku do zawieranych małżeństw w mieście to ok. 40 proc. Lepiej wygląda to w gminach wiejskich. Na podstawie statystyk wniosek nasuwa się jeden – ok. 1/3 związków rozpada się w stosunku do legalizowanych związków.  

 

 

Skarżysko-Kam.

liczba mieszkańców 2019 – 44.303

liczba mieszkańców 2018 – 45.121

liczba zgonów w 2019 roku (dane dotyczące osób zameldowanych na terenie miasta) – 595

liczba urodzeń w 2019 roku (dane dotyczące osób zameldowanych na terenie miasta) – 315

liczba małżeństw – 183

liczba rozwodów – 85

 

Skarżysko Kościelne

liczba mieszkańców 2019 – 6.100

liczba mieszkańców 2018 – 6.167

liczba urodzeń – 53

liczba zgonów – 90

liczba małżeństw – 31

Łączna

liczba mieszkańców 2018 – 5.513

liczba mieszkańców 2019 – 5.123

liczba urodzeń 2019 – 46

liczba zgonów 2019 – 68

liczba małżeństw zarejestrowanych w USC – 44

liczba rozwodów – 15

 

Bliżyn

liczba mieszkańców 2018 – 8.098

liczba mieszkańców 2019 – 8.035

liczba urodzeń 2019 – 55

liczba zgonów 2019 – 110

liczba małżeństw zarejestrowanych w USC – 29

liczba rozwodów – 17

 

Suchedniów

liczba ludności 2018 – 10.126

liczba ludności 2019 -10.062

liczba urodzeń 2019 – 63

liczba zgonów 2019 -140

liczba małżeństw – 90

liczba rozwodów – 31

rok urodzenia zgony małżeństwa rozwody
2018 773 729 225 106
2019 801 732 183 85

 

gmina (dane za 2019) małżeństwa rozwody
Skarżysko-Kam. 183 85
Suchedniów 90 31
Skarżysko Kościelne 31 brak danych
Łączna 44 15
Bliżyn 29 17

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze