Obchody Dnia Patrona w ZSTM. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie

We wtorek, 29 października, w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych połączone z obchodami Dnia patrona szkoły. Uroczystość była również okazją do świętowania 10-lecia szkoły.

W uroczystościach udział wzięli m.in starosta powiatowy Artur Berus,  Katarzyna Bilska członek zarządu powiatu skarżyskiego, przedstawiciele pracodawców i firm współpracujących ze szkołą, nauczyciele, byli dyrektorzy szkoły.

Wszystkich gości  przywitała dyrektor szkoły Joanna Żurawka, która przedstawiła sylwetkę patrona inżyniera Eugeniusza Kwiatkowskiego.  Z okazji jubileuszu 10-lecia powstania szkoły dyrektor  wręczyła przedstawicielom powiatu i firm współpracujących ze szkoła podziękowania „Przyjaciel ZSTM” za współpracę i wsparcie placówki w realizacji zadań statutowych.

Podczas uroczystości  głos zabrali przedstawiciele powiatu,  zakładów pracy, którzy współpracują z ZSTM.  Ważną częścią uroczystości było ślubowanie klas pierwszych na sztandar szkoły.

-Dzisiaj świętujemy dziesiątą rocznicę połączenia dwóch szkół czyli Technicznych Zakładów Naukowych oraz tak zwanej „Kolejówki” czyli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz piątą rocznicę nadania imienia i poświęcenia sztandaru szkoły z wizerunkiem patrona inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Nadać szkole imię to ustalić jej tożsamość, indywidualność, podkreślić kierunek działań poprzez wybór patrona – mówiła Joana Żurawka, dyrektor ZSTM.

-W tak szczególnym dniu uczniowie klas pierwszych złożą ślubowanie na sztandar szkoły.  Mam  nadzieję,  że to wydarzenie pozostanie na długo w pamięci nie tylko młodzieży, ale  również nas obecnych również. Patron dla uczniów, dla grona pedagogicznego jest punktem odniesienia, który nadaje kierunek, służy przykładem. To wokół niego buduje się tradycje oraz wprowadza uczniów w świat wartości.  Inżynier Eugeniusz Kwiatkowski jest postacią wyjątkową, polityk, działacz gospodarczy, który zasłużył się dla Polski również jako minister wicepremier w kilku rządach – mówiła  dyrektorka szkoły Joanna Żurawka.

-Ostatnie lata, to przede wszystkim rozwój szkolnictwa zawodowego, wprowadzenie nowych zawodów, rozszerzenie współpracy z licznymi pracodawcami,  dualne kształcenie uczniów w zakładach pracy, zwiększenie liczby stypendystów. Przez  dziesięć lat, łącznie stypendia kolejowe pobierało 80. uczniów, natomiast  stypendia Mesko 39. uczniów. Dla najlepszych uczniów fundowane  stypendia Rady Ministrów – podkreślała pani dyrektor.

-Dziesięć lat to również rozbudowa bazy dydaktycznej w pracowniach zawodowych i językowych. W ostatnich latach szkoła  uczestniczyła i nadal uczestniczy w wielu projektach unijnych.  Nasz młodzież dzięki wyjazdom zagranicznym uczy się języków obcych, rozwija  kompetencje interpersonalne, poznanie nowe kultury,  młodzi ludzie stają się bardziej otwarci na nowe wyzwania.  Z projektów dotychczas skorzystało 81. uczniów w 13. zagranicznych firmach partnerskich. Na uwagę zasługuje także kompleks boisk w wyremontowanych dzięki funduszom unijnym i oddanych do użytku w bieżącym roku – dodaje.

– Niech patron będzie dla was uczniów, wzorem do naśladowania, jak  zdobywać wiedzę, jak tą wiedzą wykorzystywać dla dobra wszystkich. Życzę wam spełnienia życiowych planów, satysfakcji z wyników w nauce, wielu  przyjaźni, pięknych wspomnień. Korzystając z bogatego dorobku naszego patrona czerpcie z niego mądrość dobro i piękno oraz dbajcie o dobre imię naszej szkoły – mówiła Joanna Żurawka.

– Jubileusz szkoły, dzień patrona i ślubowanie klas pierwszych to na pewno ważne wydarzenie w życiu szkoły. Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych wspaniale wpisał się w mapę edukacyjna naszego powiatu. Uczniowie uczą się na bardzo interesujących kierunkach, które w przyszłości gwarantują im zatrudnienie, część z nich kontynuuje naukę  w szkołach wyższych, osiągając sukcesy w życiu zawodowym i społecznym – mówił starosta Artur Berus.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

V Festiwal Tańca Uniwersytetów Trzeciego Wieku

20 listopada 2019r. w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyła się V edycja Festiwalu Tańca Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Celem  imprezy jest taneczna integracja studentów –...

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Stróże prawa z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach zwyciężyli w VII Turnieju Policjantów Województwa Świętokrzyskiego w Piłce Siatkowej o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w...
Aleksandra Lunge uczestniczka zajęć terapeutycznych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej została laureatką XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” zorganizowanego przez Państwowy Fundusz...
20 listopada 2019r. w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyła się V edycja Festiwalu Tańca Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Celem  imprezy jest taneczna integracja studentów –...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze