Masz dodatek mieszkaniowy? Staraj się o inny

Od 1 maja br. zmieniła się wysokość dodatku energetycznego. Ile on wynosi i komu faktycznie przysługuje? – pytają Czytelnicy. Wyjaśniamy…

Dodatek energetyczny stanowi częściową rekompensatę kosztów opłat ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. Przysługuje on tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Dodatki przyznają i wypłacają ośrodki pomocy społecznej.

Kto może uzyskać dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny może otrzymać odbiorca wrażliwy czyli osoba, która:

– złoży wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,

– ma przyznany dodatek mieszkaniowy,

– jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

– zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Kryteria dochodowe

Przyznanie dodatku energetycznego uwarunkowane jest spełnieniem kryterium dochodowego. Są one takie same, jak w przypadku dodatku mieszkaniowego:

-175% najniższej emerytury dla osoby samotnie gospodarującej tj. 1802,15 zł;

– 125% najniższej emerytury na każdego członka gospodarstwa domowego tj. 1287,25 zł.

Metraż

Oprócz kryterium dochodowego obowiązuje limit powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, który nie może przekraczać: normatywnej powierzchni mieszkania w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego:

– 35 m2 dla 1 osoby;

– 40 m2 dla 2 osób;

– 45 m2 dla 3 osób;

– 55 m2 dla 4 osób;

– 65 m2 dla 5 osób;

– 70 m2 dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Jakiej wysokości przysługuje mi dodatek?

– 11,37 zł/miesiąc dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

– 15,80 zł/miesiąc dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;

– 18,96 zł/miesiąc dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca, oprócz stycznia w którym dodatek wypłaca się do 30 stycznia danego roku na rachunek bankowy osoby wnioskującej lub w kasie najczęściej Miejskiego/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie należy złożyć wniosek o dodatek energetyczny. Do wniosku należy załączyć kopię umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii). To nic nie kosztuje. Osoba ubiegająca się o dodatek energetyczny zwolniona jest z ponoszenia opłat skarbowych za wydanie decyzji administracyjnej ws. przyznania dodatku energetycznego.

ewan

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Zakaz grzybobrania dla…?

Główny Lekarz Weterynarii apeluje do grzybiarzy o zachowanie tzw. "bezpieczeństwa biologicznego" podczas zbierania grzybów na obszarach, gdzie występuje afrykański pomór świń (ASF), a więc...

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Społeczność Suchedniowa zostawiała wiadomość dla przyszłych pokoleń. W środę na placu budowy nowej Sali gimnastyczne przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 w Suchedniowie  zakopano...
Główny Lekarz Weterynarii apeluje do grzybiarzy o zachowanie tzw. "bezpieczeństwa biologicznego" podczas zbierania grzybów na obszarach, gdzie występuje afrykański pomór świń (ASF), a więc...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze