Jubileuszowa Gala Polskiego Czerwonego Krzyża w Skarżysku – Kamiennej

W środę, w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej Polski Czerwony Krzyż oddział w Skarżysku obchodził Jubileusz 100 – lecia powstania. Gala była doskonała okazją do wręczenia odznak, medali i podziękowań dla zasłużonych dla PCK.

Uroczystość rozpoczęła się do hymnu Polskiego Czerwonego Krzyża. Później przywitano gości, wśród których znaleźli się m.in. Bartłomiej Dorywalski, wicewojewoda świętokrzyski, Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego, posłanka Marzena Okła – Drewnowicz, wicestarosta skarżyski Anna Leżańska, zastępca prezydenta miasta Krzysztof Myszka, prezesa Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego PCK a zarazem Dyrektor  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach  Jerzy Stalmasiński, wice Prezes Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego PCK  Panią Anna Głowacka, dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego PCK w Kielcach  Maria Łabuda, wójtowie i burmistrzowie gmin, przedstawiciele jednostek organizacyjnych z terenu Powiatu Skarżyskiego, wolontariusze i działacze PCK, sponsorzy stale wspierających działalność statutową PCK, Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK  Paweł Bodzenta.

Wicewojewoda świętokrzyski, Bartłomiej Dorywalski w imieniu Prezydenta RP udekorował wyróżnione osoby odznaczeniami państwowymi. Srebrnym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni: Paweł Werens- zasłużony honorowy krwiodawca, oddał ponad 40 litrów krwi, Członek Zarządu Rejonowego PCK w Skarżysku- Kam. Marcin Adamczyk- Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Oddziale Rejonowym PCK w Skarżysku- Kam., oddał ponad 27 litrów krwi,  Tomasz Malmon oddał ponad 40 litrów krwi.

Odznaczenia Ministra Zdrowia:” Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu” 

Ireneusz Madej, Czesław Prucner, Sławomir Jacek Winiarski, Jacek Furmańczyk, Sławomir Mastalerz, Jacek Żmijewski, Łukasz Siemieniec, Waldemar Radzimirski, Wojciech Pietrasiewicz, Sławomir Czyż, Jerzy Szustak, Marek Tusień.

W dowód uznania za wieloletnie efektywne wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża Medal 100-lecia PCK otrzymali:  Urząd Miasta w Skarżysku Kamiennej, Starostwo Powiatowe w Skarżysku- Kamiennej, Szpital Powiatowy im. Marii Curie Skłodowskiej w Skarżysku- Kamiennej, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku- Kamiennej, Bank Spółdzielczy w Suchedniowie,  Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku- Kamiennej.

Medal 100-lecia PCK w dowód uznania za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju PCK otrzymali: 

 • Marian Milewczyk– dr nauk medycznych specjalizujący się w onkologii, przez 20 lat pełnił funkcję Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Skarżysku- Kam.
 • Adam Pańczyk- V-ce Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Skarżysku- Kam. od 1998 r., od 50 lat działacz Organizacji Czerwonokrzyskiej, związany z działalnością PCK od czasów szkolnych, V-ce Przewodniczący Kręgu Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego, był Prezesem Klubów Honorowych Dawców Krwi przy Zakładach Metalowych MESKO, Honorowy Krwiodawca od 1973 roku, od 1988 do 1998 Skarbnik Zarządu PCK w Skarżysku- Kam., od 1989 do 1993 Członek Plenum Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach, od 1998 do 2002 Członek Rady Okręgowej PCK w Kielcach.
 • Helena Zawadzka– zasłużona, długoletnia działaczka PCK odznaczona Kryształowym Sercem za działalność charytatywną, była Przewodnicząca Rejonowej Komisji Rewizyjnej przy Oddziale Rejonowym PCK w Skarżysku
 • Leszek Wojteczek– właściciel firmy Wtórpol w Skarżysku- Kam, stale współpracujący z Oddziałem Rejonowym PCK w Skarżysku- Kam., sponsor Fundacji Eco Textil która posiada ponad 200 bezpłatnych wypożyczalni rowerów trójkołowych i sprzętu rehabilitacyjnego na terenie całej Polski (jedna z nich w MCK Skarżysko- Kam), sponsor wielu akcji charytatywnych na terenie Powiatu Skarżyskiego, wrażliwy na krzywdę drugiego człowieka- zawsze służy wsparciem
 • Tadeusz Woźniak– Członek Klubu Honorowych Dawców Krwi, oddane ponad 50 litrów krwi,  organizator Motoserca w Skarżysku- Kam., Członek Klubu motocyklowego Road Runners MC, przez 10 lat pełnił funkcję Prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi PULS w Grójcu, współorganizator i prowadzący transport darów dla powodzian w Sandomierzu.

Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża, Odznaką Honorową II stopnia zostały wyróżnione opiekunki Szkolnych Kół PCK: Mariola Okła, Jolanta Chojnacka, Edyta Bartosiewicz. III stopnia: Beata Wikło, IV stopnia: Joanna Więckowska

W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny- bezinteresowne oddawanie krwi Polski Czerwony Krzyż nadał Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia, po oddaniu 18 litrów krwi, dla: Marcin Jelonek, Jarosław Piotrowski Alfred Bodo, Paweł Smal, Konrad Rurarz. II stopnia po oddaniu 12 litrów krwi dla:Marcin Piętak, III stopnia po oddaniu 6 litrów krwi: Monika Lisowska, Damian Markiewicz,  Anna Pomorska,  Piotr Jabłoński, Jakub Bilski, Agnieszka Plaskota Marcin Koperwas,   Krzysztof Nowek

Podsumowanie turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”

W XVI edycji turnieju w trakcie roku szkolnego 2018/2019  prowadzone były akcje oddawania Krwi na terenie szkół ponadgimnazjalnych. Ilość oddanej krwi pełnej wyniosła 110 litrów 830 ml.Zgodnie z regulaminem Turnieju podsumowując kolejność zajętego miejsca przez szkoły w Powiecie Skarżyskim brano pod uwagę wskaźnik aktywności tj. ilość krwi oddanej w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia na dzień: 30 czerwca 2019 roku. W Turnieju wzięło udział 6 szkół: I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Samochodowo- Usługowych oraz Zespół Szkół Transportowo- Mechatronicznych. Szkoły walczyły o Puchar Prezydenta Miasta Skarżysko- Kamienna.

I tak w Powiecie Skarżyskim szkoły zajęły następujące miejsca:

I.miejsce   II LO  (0,533 wskaźnik na 1/ucznia) – opiekun Maciej Szaraniec

II.miejsce   ZST  (0,225) –  Krzysztof Łakomiec

II  miejsce   ZST-M (0,175) –  Ewa Jaworska

IV miejsce  ZSE ( 0,103)  –  Anna Lenart

V miejsce  I LO   (0,072) –  Paweł Wiatr

VI   miejsce   ZSS-U (0,056) –  Joanna Ludew

W dowód uznania za wieloletnią, aktywną działalność na rzecz rozwoju Polskiego Czerwonego Krzyża podziękowania otrzymali

Opiekunowie Szkolnych Kół PCK:

 • Grażyna Piątkowska
 • Ewa Kopeć
 • Joanna Wojton- Rzeszowska
 • Aneta Hartwich- Chomicz
 • Agnieszka Reszka
 • Teresa Suwara
 • Jolanta Chojnacka
 • Ilona Bieszczad
 • Mariola Okła
 • Aleksandra Mazurkiewicz
 • Grażyna Miernik
 • Anna Telka- Maciejska
 • Ewa Głogowska
 • Teresa Lipiec
 • Ilona Michta
 • Magdalena Jaworska
 • Beata Turek
 • Małgorzata Piątek
 • Edyta Bartosiewicz
 • Małgorzata Wojciechowska
 • Iwona Bogusiewicz
 • Anna Lenart
 • Krzysztof Łakomiec
 • Ewa Jaworska
 • Majsak Elżbieta

Ratownicy medyczni:

 • Emil Bąk
 • Arkadiusz Zuba
 • Jarosław Szczepanek
 • Zbigniew Kozioł

Pielęgniarki z medycyny szkolnej:

 • Kraul Bożena
 • Banach Jolanta
 • Zbrożek Elżbieta
 • Kabała Zofia
 • Tusznio Lucyna
 • Małgorzata Jędrzejczyk

Podziękowania otrzymali również sponsorzy:

 • Cieśla Jan, Centgaz, Skarżysko- Kam.
 • Szymkowiak Marek, Shymko, Starachowice
 • PGE Dystrybucja w Skarżysku- Kam.
 • MESKO S.A. Skarżysko- Kam.
 • Barbara Czerska, Batmar Skarżysko

Podziękowań dla Dyrektorów Placówek Oświatowych:

 • Martyny Maćkowiak, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku- Kamiennej
 • Pawła Buryło, Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku- Kamiennej
 • Joanny Romanowskiej, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku- Kamiennej
 • Janusza Maciejewskiego, Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku- Kamiennej
 • Joanny Żurawka, Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo- Mechatronicznych im. Inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Skarżysku- Kamiennej
 • Haliny Sieczka, Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo- Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku- Kamiennej
 • Magdaleny Tusień- Kuzka, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie
 • Magdaleny Kalbarczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Skarżysku- Kamiennej
 • Grażyny Wódz, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Orła Białego w Skarżysku- Kam
 • Bogumiły Sadza, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Skarżysku- Kamiennej
 • Roberta Wójcika, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Skarżysku- Kamiennej
 • Renaty Karpeta, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jana Pawła II w Skarżysku- Kamiennej
 • Joanny Mecherzyńskiej, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Obrońców Westerplatte w Skarżysku- Kamiennej
 • Magdaleny Ciok, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Stefana Żeromskiego w Skarżysku- Kamiennej
 • Renaty Bilskiej, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Księdza Prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku- Kamiennej
 • Elżbiety Chajduga, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” w Skarżysku- Kamiennej
 • Marcina Kurka, Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Skarżysku- Kamiennej
 • Mariusza Kawy, Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 2 w Skarżysku- Kamiennej
 • Artura Szumielewicza, Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno- Wychowawczych w Skarżysku- Kamiennej
 • Ewy Baińskiej, Dyrektor Prywatnego Zespołu Szkół w Skarżysku- Kamiennej
 • Danuty Latos, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku- Kamiennej
 • Grzegorza Jędrzejczyka, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Maczka w Bliżynie
 • Małgorzaty Strzelec, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze
 • Bożeny Pożoga, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Antoniego Wacińskiegow Bodzentynie
 • Sylwestra Kozińskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczkowie
 • Marty Koniarskiej, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej
 • Beaty Domańskiej- Kózka, Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej
 • Urszuli Wilkosz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goździe im. Eugeniusza Kaszyńskiego „NURTA”
 • Romana Pytel, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym
 • Macieja Mądzika, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła”
  w Łącznej
 • Doroty Gibas, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Skarżysku- Kościelnym
 • Mirosława Owczarek, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Odrowążku
 • Zdzisława Wojnarskiego, Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie
 • Izabeli Głowala- Działak, Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Suchedniowie

Upominki otrzymali również krwiodawcy z Klubów działających przy Oddziale Rejonowym  PCK Skarżysko i Mesko SA oraz Klubu Motocyklowego RoadRunners

Wręczenie nagród w konkursie plastycznym o historii PCK ph.: „Od 100 lat wszędzie dla wszystkich”. Konkurs zorganizowany na terenie szkół współpracujących z Oddziałem Rejonowym PCK w Skarżysku- Kamiennej.(wręcza Pracownik PCK)

 • I miejsce: Natalia Wikło, Szkoła Podstawowa we Wzdole Rządowym
 • II miejsce: Diana Bonarek, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Skarżysku- Kam.
 • III miejsce: Zuzanna Skuza, Szkoła Podstawowa Nr 7 w Skarżysku- Kam.
 • Wyróżnienie:Julia Cisek, Szkoła Podstawowa we Wzdole Rządowy 

Galę poprowadził Mateusz Szymkowiak, skarżyszczanin, prezenter telewizyjny. Obok odznaczeń i wyróżnień były też występy artystyczne. Na scenie wystąpili mi. przedszkolaki z Przedszkola Publicznego Nr 10 Kubusia Puchatka w Skarżysku- Kamiennej. Występ przygotowany przez Opiekunkę Klubu Wiewiórka, działającego przy przedszkolu Małgorzatę Wawrzonek. Młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. W Skarżysku- Kam. Patrycja Zięba  (uczennica I Liceum Ogólnokształcącego , absolwentka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skarżysku- Kam.) oraz uczennice SP2: Oliwia Jarosz, Julia Kulińska, Julia Zięba, Oliwia Niewczas. Podopieczni Fundacji „Daj Szansę”, Martyna Pawłowska, Jan Markowski,  Respect Dance oraz Zbyszek Biber.

Sponsorami uroczystości obchodów 100-lecia PCK byli : Urząd Miasta Skarżysko- Kam, Starostwo Powiatowe w Skarżysku- Kam, Wtórpol,Plus-Med Kielce, Zespół Szkół Samochodowo- Usługowych w Skarżysku- Kamiennej,sklep Market w Skarżysku- Kam.

 

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Kielcach zatrzymali w minioną sobotę dwóch 22-latków, podejrzewanych o posiadanie środków odurzających. W trakcie przeszukania garażu, w którym...
Już po raz 24. ulicami Skarżyska-Kamiennej przeszła Procesja Zawierzenia z wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej. Obraz Patronki niosły służby mundurowe m.in harcerze, kolejarze, leśnicy, strażacy....
Jeszcze w tym roku ruszy budowa II etapu ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej. We wtorek 12 listopada w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej przedstawiciele samorządu powiatu skarżyskiego - starosta Artur Berus,...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze