Jerzy Stopa w radzie do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych

0
0

17 grudnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. Przed rozpoczęciem obrad Jan Józef Kasprzyk wręczył akty powołania dwóm nowym członkom Rady – Panu Henrykowi Marczakowi oraz Panu Jerzemu Stopie ze Skarżyska-Kamiennej.

– Zostałem powołany przez wojewodę świętokrzyskiego  Agatę Wojtyszek do Wojewódzkiej  Konsultacyjnej jako Prezes Stowarzyszenia Represjonowanych w stanie wojennym Ale nasze województwo nie było reprezentowane w Radzie Urzędu ds. Kombatantów przy ministerstwie. Minister   na spotkaniu w lipcu w Kielcach, podczas obchodów Dnia Kombatanta obiecał, że do końca roku tą radę uzupełni i dotrzymał słowa – powiedział Jerzy Stopa.

– Była to dla mnie niespodzianka pod choinkę, że akurat mnie powołano, uzupełniając tym samym skład Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych – zaznacza.

– To bardzo duże wyróżnienie. Rada zajmuje się realizacją ustawy  o działaczach opozycji antykomunistycznej, wszystkimi sprawami związanymi z osobami, które były represjonowane  w stanie  wojennym, straciły pracę, były internowane, przechodziły rewizję. Ustawa ta określa, kto może być osobą represjonowaną. Z mocy tej ustawy w województwie świętokrzyskim skorzystało 212 osób, które uzyskały status osoby represjonowanej. W Skarżysku-Kamiennej tych osób jest 12 – mówi Jerzy Stopa. 

Czy wiesz, że…

Jerzy Stopa był działaczem NSZZ „Solidarność”, członkiem Komisji Zakładowej „Solidarność” w PKP Lokomotywownia w Skarżysku – Kamiennej. Po wprowadzeniu stanu wojennego prowadził działalność w ramach nielegalnego związku „Solidarność”. Zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw m.in. „Kłos”, „Mazowsze”, „Stoczniowiec”, wykonywał i rozprowadzał odznaki i znaczki sygnowane przez „Solidarność”, uczestniczył w akcjach malowania nielegalnych napisów na terenie miasta Skarżysko-Kamienna. W swoim mieszkaniu przechowywał taśmy magnetofonowe, zawierające nagrania nielegalnych rozgłośni radiowych, petycję internowanych z terenu województwa siedleckiego, skierowaną do prezydenta USA R. Regana. Utrzymywał kontakty z działaczami opozycji z województwa podlaskiego i siedleckiego. Uczestniczył w spotkaniach z b. działaczami związku „Solidarność”, organizowanych podczas mszy za Ojczyznę w kościele św. Józefa w Skarżysku – Kamiennej. Jako osoba podejrzana o kolportaż wydawnictw bezdebitowych, został w okresie od 1983 do 1986 r. objęty kontrolą operacyjną przez Wydział V Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Skarżysku-Kamiennej. Od dnia 30 sierpnia do dnia 16 października 1982 r. Jerzy Stopa był internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, z którego został zwolniony z uwagi na zły stan zdrowia.

Zbyszek Biber

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.