Gorący okres zasiłkowy

Trwa składanie wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”, wniosków o wypłatę świadczenia „Dobry start”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Już blisko 5000 wniosków wpłynęło w powiecie skarżyskim o świadczenie 500+ i ponad 3600 wniosków na tzw. 300+.

Mimo okresu wakacyjnego w ośrodkach pomocy społecznej trwa gorący czas. Od sierpnia drogą tradycyjną przyjmowane są wnioski na świadczenia z pomocy społecznej, z których korzysta wiele polskich rodzin. W niektórych gminach wyznaczono nawet harmonogramy składania dokumentów dla usprawnienia obsługi petentów. W powiecie skarżyskim jednak żaden z ośrodków z tego nie wprowadził. Jak zapewniają służby gminne praca przebiega płynnie, wypłaty są sukcesywnie realizowane.

Wnioski 500+

Od 1 lipca można było składać wnioski o przyznanie świadczenia 500+ na pierwsze dziecko. Wnioski przyjmowane były on-line z czego skorzystało wiele osób. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł przysługuje na wszystkie dzieci, bez względu na dochody rodziny. Obejmuje ono dzieci do 18 lat.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, tj. od 1 lipca 2019 roku, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca do 30 września 2019 r. Po tym terminie świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

W przypadku rodziców, którzy mają przyznane świadczenie do końca września 2019 r., w celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego po 30 września br., wnioski także można było składać już od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną. Wniosek złożony do 31 sierpni to gwarancja wypłaty świadczenia do 31 października br.  Wnioski złożone w kolejnych miesiącach spowodują, że przyznanie świadczenia oraz jego wypłata nastąpi, co do zasady, w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

W przypadku rodziców, którzy mają obecnie przyznane do 30 września świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, rodzice Ci składają od lipca 2019 r. jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci, na podstawie którego zostanie odpowiednio przyznane świadczenie.

Dobry start i inne

Wraz ze świadczeniem wychowawczym przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” (tzw. 300+ z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na zakup wyprawki szkolnej), świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

– Zmieniło się rozporządzenie. Świadczenie „dobry start” obejmuje uczniów (za wyjątkiem przedszkolaków i studentów), którzy nie ukończyli 20 lat (24 lat w przypadku osób niepełnosprawnych). Istotny warunek jest taki, że uczeń chodzi do szkoły, która ma status szkoły średniej lub policealnej. Studentom to świadczenie nie przysługuje nawet jeśli spełniają kryteria dotyczące wieku – mówi Renata Persona, kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodki Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kam.

W każdej z gmin powiatu skarżyskiego wnioski przyjmowane są na bieżąco a świadczenia sukcesywnie realizowane włącznie wypłatą na konta beneficjentów.

Pytania i wątpliwości

Wśród najczęściej padających pytań od klientów pojawia się to o dochody w kontekście innych świadczeń jak fundusz alimentacyjny czy świadczenie rodzicielskie (przysługuje ono osobom, które nie mają uprawnień do zasiłku macierzyńskiego – 1000 zł miesięcznie – przez okres jednego roku od urodzenia dziecka).

– Świadczenie wychowawcze 500+ nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej.
Wątpliwości budzą uprawnienia osób po rozwodzie. Jeśli rodzice są po rozwodzie – wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli rodzice rozwiedzeni, w separacji, żyjący osobno sprawują opiekę nad dzieckiem naprzemiennie, wtedy oboje mogą złożyć wniosek na dziecko i dostaną wsparcie proporcjonalnie do czasu sprawowania opieki, np. po połowie 250 zł. miesięcznie.
– Szereg kontrowersji także budzi fakt przebywania byłego współmałżonka zagranicą. Osoba składająca wniosek powinna ustalić miejsce przebywania byłego współmałżonka. My ze swej strony weryfikujemy nasz system (PESEL oraz system zdrowotny) i też staramy się ustalić miejsce pobytu, bo bywają takie sytuacje, że opieka nad dziećmi odbywa się naprzemiennie i świadczenie powinno być przyznane proporcjonalnie do czasu przebywania dziecka z rodzicem. Mieliśmy przypadek, że świadczenie było zwracane z odsetkami. Z czym rodzice po rozwodzie również muszą się liczyć – dodaje R. Persona.
Czy wiesz, że…
– Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 31.10.2019 r.
– Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 30.11.2019 r.
– Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do 31.12.2019 r.
– Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31.01.2020 r.
– Złożenie wniosku w okresie od 1.12.2019 r. do 31.01.2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia

Gmina 500+ 300+
Skarżysko-Kam. 2979 2212
Bliżyn 468 375
Łączna 394 291
Suchedniów 672 498
Skarżysko Kościelne 412 306
w sumie w powiecie 4925 3682

ewan

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Prokuratura Rejonowa w Starachowicach, wspólnie ze świętokrzyskimi stróżami prawa wyjaśnia okoliczności śmierci mieszkańca gminy Bodzentyn. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń śledczych, jego zwłoki wyłowiono...
Dziś Święty Mikołaj odwiedza wszystkie dzieci i wręcza im prezenty. W natłoku jego obowiązków, co stało się już tradycją z pomocą przychodzą mu kieleccy...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze