Delegacja ze Skarżyska promowała miasto w Kawarnie

Przedstawiciele skarżyskiego samorządu na czele z prezydentem miasta gościli w Kawarnie w Bułgarii. Prezydent Konrad Krönig zaprosił delegację z Kawarny do udziału w IV Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym, które odbędzie się w naszym mieście we wrześniu i wspólnie z burmistrz Kawarny podjęli deklarację o odbudowie partnerskich stosunków pomiędzy miastami.

 

Kawarna w Bułgarii i nasze miasto od 2005 roku są miastami partnerskimi. Prezydent Skarżyska-Kamiennej, Konrad Krönig oraz delegacja Rady Miasta: wiceprzewodniczący Marek Gąska i radny Mirosław Gibaszewski w czerwcu udali się z wizytą do Kawarny, by odnowić kontakty i omówić dalszą współpracę. Otwartość na wspólne projekty wyraziła także burmistrz Kawarny, Nina Stavreva.  Prezydent Skarżyska na ręce burmistrz Kawarny przekazał obraz przedstawiający nasze miasto, autorstwa znanego skarżyskiego artysty, Ryszarda Rosińskiego.
– W czasie wizyty u naszego partnera w Bułgarii mieliśmy okazję rozmawiać o różnych aspektach współpracy i wzajemnej promocji, włączając w to promocję gospodarczą i kontakty biznesowe. Zaprosiliśmy burmistrz Kawarny wraz z delegacją do udziału w Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym, które odbędzie się w Skarżysku we wrześniu. Liczę na rewizytę i podtrzymywanie stałych kontaktów – podkreśla prezydent miasta, Konrad Krönig.
Wiele wskazuje więc na to, że we wrześniu w Skarżysku, przy okazji Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego spotkają się delegacje z kilku naszych miast partnerskich (m.in. Bułgarii i Ukrainy), a także przedstawiciele zarówno krajowych, jak i zagranicznych podmiotów reprezentujących biznes, administrację publiczną oraz organizacje pozarządowe.

 

źródło: UM Skarżysko-Kamienna

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Przedsiębiorco! Wytwarzasz, zbierasz lub transportujesz odpady? Wprowadzasz na rynek produkty, opakowania lub produkty w opakowaniach? Wprowadzasz na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojazdy, baterie...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze