Brak fundusz – budowa kładki się oddala

Od kilkunastu lat pan Witold Nowak, mieszkaniec ulicy Cmentarnej w Skarżysku-Kamiennej walczy o kładkę pieszo – rowerową. Mimo upływu lat i wielu wizyt w skarżyskim magistracie kładki jak nie było tak nie ma. Kładka miałaby być postawiona obok ogrodzenia kościoła św. Józefa i znacznie ułatwić ruch pieszych z ul. Legionów na ulicę Cmentarną. Sprawa kładki poruszana była na łamach Tygodnika nie raz.

 

– W 2004 roku, jak budowali drogę krajową nr 42, wystąpiłem z pismem do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Kielcach z pismem w sprawie zrobienia kładki. Odesłali mnie do Urzędu Miasta – przypomina Witold Nowak. –  Proponowaliśmy przeprowadzenie kładki z ulicy Rzecznej, na wysokości wałów rzeki Kamiennej do tunelu pod drogą 42 – obok Wału Staszicowskiego – podkreśla pan Witold.

– Budowa kładki umieszczona była w planie na lata 2007 – 2011, w pozycji nr 35. Planowany koszt wynosił na rok 2009 – 600 tys. zł., na 2010 r. – 400 tys. zł. – mówi pan Witold. – Pojawiające się sprawy uwłaszczeniowe terenu budowy kładki spowodowały, że zmieniono miejsce budowy z ulicy Rzecznej obok ogrodzenia kościoła św. Józefa. UM powtórnie zaplanował budowę kładki łączącą ul. Legionów z Cmentarną na rok 2011, przeznaczając kwotę 1,5 mln zł., ale jednak wtedy  nie doszło do budowy- zaznacza Witold Nowak.

Jak podkreśla pan Witold, kładka byłaby ogromnym odciążeniem ul. Legionów, chociażby ze względu na istnienie tam cmentarza.

– W Święto Zmarłych z kładki korzystałoby tysiące mieszkańców. Gdy na ul. Legionów jest wypadek, to nie ma przejścia. Kładka byłaby idealnym rozwiązaniem – mówi Witold Nowak. – Ważną sprawą jest także dojście do ścieżki rowerowej, wzdłuż drogi 42, aby możliwe było obejrzenie historycznego widoku Przewału Staszicowskiego wraz z ujściem rzeki. Przewał  został odkryty i w części zregenerowany – tylko dla kogo – pyta pan Witold.

Z dokumentów przedstawionych przez pana Witolda i planów wynika, że wszystko było gotowe pod realizację kładki. Jednak na przeszkodzie stoi brak uregulowań prawnych dotyczących własności działki, na której miała by stanąć kładka. Pan Witold twierdzi, że właściciel działki na której miałaby być zbudowana kładka jest w stanie udostępnić sześć metrów na budowę w/w inwestycji. Oczywiście po wcześniejszym wykupieniu przez miasto tych gruntów. Ponadto dokumentacja, która była przygotowana przez poprzednie władze uległa dezaktualizacji.

W sprawie kładki rowerowo-pieszej zwróciliśmy się do skarżyskiego magistratu.

-Nie mamy zgody dysponowania nieruchomością na cele budowlane na część działki, koniecznej pod nasyp przy budowie ciągu pieszo-rowerowego – informuje Izabela Szwagierek, rzecznik prasowy Urzędy Miasta w Skarżysku – Kamiennej.

– Należy też nadmienić, że opracowana w 2011 roku dokumentacja (pozwolenia, uzgodnienia, decyzje) uległa dezaktualizacji i konieczna będzie jej aktualizacja lub opracowywanie nowej.Jednak bez prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, nie można wystąpić o pozwolenie na budowę. Na chwilę obecną w budżecie miasta nie ma zarezerwowanych środków na budowę kładki, ani na dokumentację czy też na wykup nieruchomości potrzebnej do realizacji – mówi Izabela Szwagierek. 

Zbyszek Biber

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Aleksandra Lunge uczestniczka zajęć terapeutycznych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej została laureatką XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” zorganizowanego przez Państwowy Fundusz...
20 listopada 2019r. w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyła się V edycja Festiwalu Tańca Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Celem  imprezy jest taneczna integracja studentów –...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze