Biblioteka już po remoncie, na otwarcie zaśpiewała Anna Jurksztowicz

W czwartek, 12 grudnia, odbyła się uroczystość otwarcia Filii nr 1 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Towarowej 20, która przeszła gruntowny remont.  Inwestycji była  możliwa m.in. dzięki pozyskaniu na ten cel środków zewnętrznych. Dofinansowanie  w kwocie 900 tysięcy złotych zostało przyznane zostało skarżyskiej placówce w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Wkład własny do inwestycji  wyniósł 300 tysięcy złotych. Gościem specjalnym była Anna Jurksztowicz. 

Zebranych podczas uroczystości powitała dyrektor Iwona Kowaleska, która w skrócie przedstawiła historię placówki. Na slajdach zobaczyliśmy jak wyglądała biblioteka przed remontem i po remoncie.

-Filia nr 1 Biblioteki oraz siedziba główna zarazem przeżywała swoje wzloty i upadki jeśli chodzi o jej rozwój. Na przestrzeni lat staraliśmy się unowocześniać budynek. Sukcesywnie, w miarę posiadanych środków finansowych przeprowadzaliśmy drobne remonty oraz starliśmy się unowocześniać wnętrza oddziałów zakupując meble biblioteczne oraz sprzęt komputerowy. Dosyć duży remont pierwszego piętra odbył się w roku 2010. Zawsze jednak czuliśmy niedosyt. W 2018 roku postanowiliśmy napisać wniosek do Instytutu Książki na zadanie „ Przebudowa i modernizacja budynku biblioteki głównej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej w ramach narodowego programu rozwoju czytelnictwa, Priorytet II infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Warto dodać, że kilkakrotnie występowaliśmy do ministerstwa z wnioskiem o dofinansowanie, ubiegaliśmy się o środki na remont kapitalny budynku. W 2018 roku otrzymaliśmy upragnione dofinansowanie w kwocie 896 tysięcy/ Kwota wkładu własnego wyniosła 302 tysiące złotych – mówiła Iwona Kowaleska, dyrektor biblioteki.

-20 marca 2019 roku podpisaliśmy umowę z wykonawcą na przeprowadzenie kapitalnego remontu budynku.  Składała się na nią termomodernizacja budynku, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, hydraulika, roboty sanitarne, malarskie, tynkarskie. Budynek jest wreszcie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zamontowano podnośnik, wewnątrz osoby niepełnosprawne będą korzystały ze schodołazu, który pomoże dostać się na piętro osobom na wózkach. Z innych zmian, wymieniono kotłownie opalana do tej pory ekogroszkiem na kotłownie gazową. Przebudowaliśmy pomieszczenie na parterze, aby utworzyć dużą salę konferencyjną, będziemy ją wykorzystywać na spotkania autorskie, seminaria, zajęcia dla dzieci i młodzieży – podkreślała Iwona Kowaleska.

– -Biblioteka posiada księgozbiór w ilości  85 tysięcy 608 woluminów, w tym zbiorów specjalnych w ilości 4452 sztuki.  W ciągu roku zakupujemy około 4500 woluminów książek, w darze otrzymujemy około 1000 woluminów. W ciągu roku odnotowujemy około 4000 czytelników. Wypożyczenia na zewnątrz stanowią 85 tysięcy,  udostępnienia na zewnątrz 50 tysięcy.  Organizujemy około 250 imprez w ciągu roku – zaznacza dyrektor Biblioteki

– Bardzo dziękuje przyjaciołom biblioteki, stowarzyszeniom i instytucjom, z którymi biblioteka współpracowała i współpracuje nadal. „Amor librorum nos unit” – Łączy nas miłość do książki, to hasło jednoczy nie tylko bibliotekarzy, pisarzy i publicystów, lecz szerokie kręgi ludzi zauroczonych literaturom – mówiła Iwona Kowaleska.

– Dziękuje władzom miasta i powiatu, dyrektorowi i pracownikom Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, za przychylność i wsparcie w różnych sytuacjach w jakich zdarzało się znaleźć naszej placówce. Panu prezydentowi dziękuje za wsparcie i popierania inicjatywy  remontu biblioteki, dziękuje za wygospodarowanie środków  na wkład własny do projektu podkreślała pani dyrektor.

– Dzisiaj rozpoczyna się nowy rozdział w funkcjonowaniu skarżyskiej biblioteki, od dzisiaj mieszkańcy miasta i powiatu będą mogli korzystać w tej placówki  w cywilizowanych, unijnych warunkach. Matką tego sukcesy jest pani dyrektor Iwona Kowaleska, bardzo pani dziękuje za to, że skutecznie napisała pani projekt, za to że nadzorowała skutecznie tą inwestycję.  Miasto też dołożyło cegiełkę , zabezpieczyliśmy wkład na realizację tej inwestycji.  Jestem przekonany, że ten remont przyczyni się do rozwoju kultury w naszym mieście i naszym powiecie – powiedział Konrad Kronig, prezydent miasta Skarżyska.

-Prezenty w postaci książek i obrazów podarowali placówce m.in.: Konrad Kronig, Krzysztof Myszka i Leszek Golik, europoseł Adam Jarubas, radny Jerzy Stopa i dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, Andrzej Dąbrowski, Aneta Ferencz, Kierownik Referatu Edukacji. Przedstawiciele szkół i przedszkoli ofiarowali Anioła Dobroci, a członkowie zarządu powiatu Katarzyna Bilska i Adam Ciok poinformowali, że zarząd postanowił przyznać z okazji otwarcia 1000 złotych na zakup książek dla biblioteki.

Na zakończenie uroczystości zebrani goście wysłuchali kolędy i pastorałki w wykonaniu Anny Jurksztowicz.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Ponad promil w organizmie

Za kierowanie i jazdę pod wpływem alkoholu wkrótce odpowiadać będzie mieszkaniec powiatu skarżyskiego. W czwartkowy (16 stycznia) poranek, kilka minut przed godz. 8, w...

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

W czwartek 16 stycznia, w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Towarowej 20 w Skarżysku -Kamiennej odbyło się spotkanie spotkanie autorskie z Grzegorzem...
W Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej przedstawiciele trzech powiatów: skarżyskiego, starachowickiego i koneckiego, podpisali umowę z firmą scope-IT Andrzej Kuźba, która świadczyć będzie usługi inżyniera projektu „e-Geodezja cyfrowy...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze