500 Plus dla seniorów i niepełnosprawnych. Dla kogo i kiedy?

Kto będzie mógł ubiegać się o świadczenie? Kiedy i gdzie będzie można składać wnioski? Opowiadamy na te i inne pytania dotyczące nowego świadczenia 500 Plus.

500+ dla seniorów?
Tak, mogą ubiegać się o dodatek jeśli są niezdolni do samodzielnej egzystencji albo pobierają zasiłek pielęgnacyjny. Jeśli orzeczenia nie mają, to zostaną skierowani na badanie do lekarza orzecznika. Oraz osoby po 75. roku życia, które nie pobierają świadczeń pielęgnacyjnych.
Gdzie złożyć wniosek i kiedy?
Emeryci i renciści by otrzymać 500+ muszą złożyć wniosek w ZUS-ie, w przypadku rolników w KRUS-ie, zaś „mundurówka” składa wniosek do zakładów emerytalno-rentowych. Do wniosku trzeba będzie dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, oraz dokumentacje medyczną.
 Dodatkowe 500 zł dla emerytów przysługiwać będzie od 1 października br., choć z dokumentami lepiej nie czekać na ostatnią chwilę.
Finansowe wsparcie dla niepełnosprawnych
Dorosłe osoby z niepełnosprawnością wnioski będą musiały składać w ten sam sposób co seniorzy, załączając dokumentacje medyczną. I ich również będzie obowiązywać zasada „złotówka za złotówkę”. Czyli o co chodzi? Chodzi o to że świadczenie może wynieść maksymalnie 500 zł.
 Podajemy przykład o co chodzi?
Przyjmijmy, że niepełnosprawny pan Stanisław pobiera rentę w wysokości 1300 zł, w ramach programu 500+ dla niepełnosprawnych dostanie on 300 zł do limitu 1600 zł. Zaś osoba pobierająca najniższą rentę w wysokości 1100 zł otrzyma pełne 500 zł do ręki.
Co nie wlicza się do dochodu w przypadku osób niepełnosprawnych?
Alimenty na rzecz dzieci, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie wychowawcze, świadczenie pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot, jednorazowe zapomogi czy dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomoc w zakresie dożywienia, zasiłki okresowe z MOPS, dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny, jednorazowe świadczenie pieniężne w naturze z pomocy społecznej, zapomoga pieniężna dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, dodatek wychowawczy, dopłata do czynszu otrzymywanego w pierwszych latach najmu mieszkania.
Komu nie przysługuje świadczenie 500+ dla seniorów i dorosłych osób niepełnosprawnych?
Zupełnie nie przysługuje osobom uprawnionym, mającej problem z prawem, czyli jeśli jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym.
Czy wiesz, że…
Pierwotnie z \”nowego 500 plus\” skorzystać miało, 300 tys. osób, jednak Senat zaakceptował poprawki zgłoszone przez PiS, które podnoszą limit dochodowy z 1100 zł do 1600 zł. Programem zostanie więc objętych łącznie ok. 850 tys. osób.

 

 

kao.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze