Sztuka polubownego rozwiązywania sporów. Prawnicy tłumaczą, dlaczego warto przeprowadzać mediacje

Konflikty są stałą częścią codziennego życia – również w sprawach regulowanych przepisami prawa. Zasadnicze różnice w stanowiskach pomiędzy stronami prowadzą do poważnych problemów, jakie muszą rozstrzygać sądy właściwej instancji. Jednak prawnicy obserwują w ostatnich latach coraz większe zainteresowanie ugodowym zakończeniem konfliktu. Przeprowadzenie efektywnych mediacji to duża sztuka, aczkolwiek w wielu przypadkach przynosi znacznie więcej korzyści niż ciągnące się w nieskończoność rozprawy sądowe.

Świadomy kompromis ma znacznie większą wartość, niż rozwiązania narzucane odgórnie przez sąd

W zgodnej opinii specjalistów procedura ugodowa jest prostsza, szybsza i tańsza od rozstrzygania konfliktów na sali sądowej. Formalności są maksymalnie uproszczone, mediację można podzielić na 2 podstawowe rodzaje: sądową oraz umowną. Pierwszą z nich, jak sama nazwa wskazuje, zarządza odpowiedni Sąd Okręgowy. Takie zobowiązanie do „rozmów przy okrągłym stole” najczęściej wydaje się na wniosek jednej ze stron w sporze. Trzeba jednak zaznaczyć, że udział w pertraktacjach jest dobrowolny – każdy ma prawo odstąpić od nich w dowolnym momencie, jak tylko uzna że nie ma perspektyw na wypracowanie wspólnego stanowiska. Jeżeli wszyscy zainteresowani są w pełni gotowi wypracować kompromis, wtedy prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem będą mediacje umowne. Polubowne załatwienie sprawy wymaga obecności osoby trzeciej – jak mówi doświadczony radca prawny i mediator Rafał Ptak, spoczywa na niej ogromna odpowiedzialność. Działa pod ogromną presją i nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek odstępstwo od najwyższych prawniczych standardów.

Mediator zachowuje pełną bezstronność i pomaga osiągnąć satysfakcjonujące porozumienie

Pogodzenie skrajnie odmiennych interesów wymaga szczególnych zdolności. Faworyzowanie którejkolwiek ze stron jest absolutnie niedopuszczalne – mediator powinien pełnić funkcję uważnego obserwatora, który pomaga uczestnikom konfliktu zrozumieć racje oraz motywacje drugiej strony. Nie rozsądza, nie doradza która z propozycji negocjacyjnych będzie najlepsza. Zachowanie neutralności przez gospodarza mediacji stanowi podstawę, bez której zawarcie realnej ugody będzie praktycznie niewykonalne. Mediator proponuje możliwe rozwiązania, wskazuje pole do kompromisu, zachowuje w tajemnicy wszelkie poufne informacje, które pojawiły się w trakcie pertraktacji. Osobom żywo zainteresowanym tematem polecamy sięgnięcie do innych źródeł. Na stronie https://www.i-kancelaria.pl/ można znaleźć więcej szczegółowych informacji o mediacjach.

(Materiał partnerski)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze