Są pienidzące dla jednostek OSP z powiatu skarżyskiego

750 tysięcy złotych z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz budowę, modernizację i remonty strażnic trafi do 69 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego regionu. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził listę projektów przeznaczonych do realizacji w ramach konkursu „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”. Wysokość udzielonego wsparcia waha się od 5 do 18 tys. złotych. Cztery jednostki OSP z powiatu skarżyskiego otrzymały pieniądze.

Zadanie, w ramach procedury konkursowej, realizował Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Jest ono związane z wieloaspektowym rozwojem terenów wiejskich. Bezpieczeństwo mieszkańców obszarów wiejskich zapewniają w dużej mierze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Użytkowane przez nie strażnice, będące także niejednokrotnie jedynym miejscem pełniącym funkcje społeczno-kulturalne, wymagają w wielu przypadkach nakładów finansowych, poprawiających ich funkcjonalność.

Mając na uwadze potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Urząd Marszałkowski opracował system wsparcia jednostek OSP działających na obszarach wiejskich i w gminach miejsko-wiejskich naszego województwa. Udzielone wsparcie ma charakter dotacji celowej, realizowanej w ramach konkursu pn. „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”. Na małe granty dla jednostek OSP Zarząd Województwa przeznaczył w tym roku 750 tys. złotych. Wnioskodawca musiał mieć zagwarantowany wkład własny wynoszący minimum 20% całkowitej wartości zadania.

Środki programu grantowego są  przede wszystkim kierowane do  małych jednostek. Ochotnicze Straże Pożarne z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich mogły ubiegać się o dotacje na budowę, modernizację lub remont strażnic oraz na zakupy sprzętu, służącego poprawie funkcjonalności jednostek.

Cztery jednostki z powiatu skarżyskiego otrzymają pieniądze. Są to: OSP Bliżyn (doposażenie w sprzęt służący poprawie funkcjonalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie), OSP Łączna – (doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej),  OSP Lipowe Pole Plebańskie (remont dachu budynku OSP w Lipowym Polu Plebańskim), OSP Ostojów (wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego).

Zbyszek Biber

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Policyjny trop prowadzi do Bliżyna

Śmieciowa wizytówka miasta

Hala targowa po remoncie

Wiadomości

Zakończył się remont hali na Targowisku Miejskim na Dolnej Kamiennej. Wkrótce sprzedawcy ponownie będą mogli rozpocząć pracę. Remont przeszło wnętrze hali: odnowione zostały pomieszczenia sanitarne...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze