Są pienidzące dla jednostek OSP z powiatu skarżyskiego

750 tysięcy złotych z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz budowę, modernizację i remonty strażnic trafi do 69 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego regionu. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził listę projektów przeznaczonych do realizacji w ramach konkursu „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”. Wysokość udzielonego wsparcia waha się od 5 do 18 tys. złotych. Cztery jednostki OSP z powiatu skarżyskiego otrzymały pieniądze.

Zadanie, w ramach procedury konkursowej, realizował Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Jest ono związane z wieloaspektowym rozwojem terenów wiejskich. Bezpieczeństwo mieszkańców obszarów wiejskich zapewniają w dużej mierze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Użytkowane przez nie strażnice, będące także niejednokrotnie jedynym miejscem pełniącym funkcje społeczno-kulturalne, wymagają w wielu przypadkach nakładów finansowych, poprawiających ich funkcjonalność.

Mając na uwadze potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Urząd Marszałkowski opracował system wsparcia jednostek OSP działających na obszarach wiejskich i w gminach miejsko-wiejskich naszego województwa. Udzielone wsparcie ma charakter dotacji celowej, realizowanej w ramach konkursu pn. „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”. Na małe granty dla jednostek OSP Zarząd Województwa przeznaczył w tym roku 750 tys. złotych. Wnioskodawca musiał mieć zagwarantowany wkład własny wynoszący minimum 20% całkowitej wartości zadania.

Środki programu grantowego są  przede wszystkim kierowane do  małych jednostek. Ochotnicze Straże Pożarne z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich mogły ubiegać się o dotacje na budowę, modernizację lub remont strażnic oraz na zakupy sprzętu, służącego poprawie funkcjonalności jednostek.

Cztery jednostki z powiatu skarżyskiego otrzymają pieniądze. Są to: OSP Bliżyn (doposażenie w sprzęt służący poprawie funkcjonalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie), OSP Łączna – (doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej),  OSP Lipowe Pole Plebańskie (remont dachu budynku OSP w Lipowym Polu Plebańskim), OSP Ostojów (wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego).

Zbyszek Biber

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej uprzejmie informuje, że w dniu 24.08.2019 r. w godzinach 18.00 – 24.00 na terenach dzielnicy REJÓW w Skarżysku-Kamiennej, ze względu na odbywający się XIX Nocny Półmaraton...
W poniedziałek, 19 sierpnia,  w  jednym z mieszkań w bloku przy ulicy Mickiewicza 14 w Skarżysku-Kamiennej  znaleziono zwłoki mężczyzny. Jak się okazało 44-letni mieszkaniec...
Do specjalistycznego szpitala dziecięcego w Kielcach, trafił młody mieszkaniec powiatu skarżyskiego. To efekt przykrego w skutkach zdarzenia, jakie świętokrzyscy stróże prawa odnotowali w minioną...
W poniedziałek, 19 sierpnia, w Zespole Szkół Technicznych w  Skarżysku-Kamiennej rozpoczęła się X Letnia Akademii Karate, której organizatorem jest sensei Zbigniew Zaborski Prezes Skarżyskiego...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze