Suchedniów ma swoją monografię i wspomnienia Janusza Trzebińskiego

 W sobotę, 7 grudnia, w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” odbyła się uroczystość związana z wydaniem dwóch nowych książek historycznych dotyczących Suchedniowa. Wydarzenie  zostało objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Skarżysku-Kamiennej oraz magazynu historycznego Mówią Wieki.

Pierwsza z nich to dzieło naukowe pod tytułem: „Suchedniów. Monografia historyczna miasta i gminy”. Druga z książek – „Przełomowe życie. Wspomnienia Janusza Trzebińskiego” – to panorama społeczna Suchedniowa na przełomie XIX i XX w., barwnie opisująca życie urzędników górniczych i ich rodzin.

Podczas spotkania odbyła się  prezentacja monografii historycznej Suchedniowa  i  spotkanie z zespołem autorskim oraz  prezentację wspomnień Janusza Trzebińskiego – spotkanie z potomkami Autora, a także etiudę teatralną na motywach książki.

Autorzy poszczególnych rozdziałów omówili  w skrócie swoją tematykę.  Każdy z zainteresowanych  mógł nabyć monografię i uzyskać autograf zespołu autorskiego. Wśród uczestników spotkania zostały też rozlosowane egzemplarze promocyjne.  Książka „Przełomowe życie…” wydana została w ramach projektu dofinansowanego ze środków LGD Wokół Łysej Góry była dostępna nieodpłatnie.

– Z dumą  i satysfakcją oddaje w Państwa ręce długo wyczekiwane dzieło, monografię historyczną miasta i gminy Suchedniów. Księga ta stanowi zwieńczenie licznych, wcześniejszych działań realizowanych przez długie lata wysiłkiem rozmaitych lokalnych środowisk mających na celu odkrywanie i utrwalanie i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, źródła naszej lokalnej tożsamości. Jest ona także wyrazem szacunku i powagi z jaką, my jako społeczność odnosimy się do wydarzeń z przeszłości, które ukształtowały teraźniejszość i które z naszym udziałem znajdą swoją kontynuację w przyszłości – mówił burmistrz Cezary Błach.

– Pracowało się wspaniale, już pierwsze spotkanie z panem burmistrzem, powiedzieliśmy, że może warto by było, żeby powstała taka  monografia, bogata historia, burmistrz nie zastanawiał się nawet chwili, oczywiście taka monografia musi powstać. Stworzył nam bardzo komfortowe warunki, to były ponad trzy lata pracy archiwalnej, to jest okres, który pozwolił na zbadanie jak największej liczby materiałów archiwalnych, odpowiednie przetworzenie i skojarzenie pewnych faktów – podkreślał Marcin Medyński,

– Wspaniała współpraca z autorami, ponieważ jakieś uwagi czy wątpliwości, które miała redakcja, prośby o jednolicenie tego materiału, były natychmiast realizowane. Dziękuje za ten czas i polecam lekturę – mówił Marcin Medyński.

„Suchedniów. Monografia historyczna miasta i gminy”

Monografia Suchedniowa powstała nakładem pracy wielu osób, a jej opracowanie trwało 3 lata. Jest ona dziełem 7-osobowego zespołu autorskiego. W jego skład weszli badacze znający problematykę historii regionalnej, o bogatym dorobku. Jest w tym gronie profesor akademicki, trzy osoby z tytułem doktora i jedna z tytułem doktora habilitowanego. Wartość merytoryczną dzieła podnoszą dwie recenzje naukowe znanych autorytetów nauk historycznych profesorów Wojciecha Iwańczaka i Jerzego Szczepańskiego.

Wszystkie prace i nakłady związane z przygotowaniem monografii, od kwerend aż po druk, sfinansowane zostały ze środków własnych Gminy Suchedniów.

Publikacja skonstruowana jest według uniwersalnej periodyzacji dziejów państwa i narodu polskiego. Obejmuje 6 rozdziałów poświęconych kolejnym okresom historii Suchedniowa, adnotowane zestawienie bibliograficzne źródeł archiwalnych i publikacji, indeks osób i miejsc oraz część ilustracyjną.

Monografia spełnia bardzo ważne społeczne oczekiwanie miłośników Suchedniowa, pasjonatów historii i badaczy – regionalistów: Suchedniów, ze swoją bogatą i fascynującą historią, otrzymuje publikację o charakterze naukowym, porządkującą fakty w sposób rzetelny, oparty na właściwym aparacie i metodzie naukowej, stanowiącą syntezę tematu

Redakcja: Marcin Medyński, Krzysztof Zemeła, Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Iwańczak, prof. dr hab. Jerzy Szczepański. Tłumaczenia na język angielski: Magdalena Kardyś. Indeksy: Marcin Medyński. Projekt okładki: Maria Pajek. Korekta: Marcin Medyński, Krzysztof Zemeła. Wydawnictwo zostało sfinansowane ze środków Gminy Suchedniów. ISBN 978-83-955473-1-7

Tytuły rozdziałów i ich autorzy:

Piotr Kardyś, Pradzieje, starożytność i średniowiecze

Krzysztof Zemeła, W okresie staropolskim (XVI–XVIII wiek)

Marcin Medyński, Od III rozbioru Polski do końca pierwszej wojny światowej

Tadeusz Wojewoda, Dwudziestolecie międzywojenne

Sebastian Piątkowski, Wojna i okupacja niemiecka (1939–1945)

Grzegorz Miernik, Michał Zawisza, Od zakończenia wojny do 1990 r.

„Przełomowe życie. Wspomnienia Janusza Trzebińskiego”

Przełomowe Życie. Wspomnienia Janusza Trzebińskiego to pamiętnik dnia codziennego na tle wielkiej historii. Janusz Trzebiński urodzony w 1892 roku był naocznym świadkiem i uczestnikiem życia Europy przed I wojną światową, a potem uczestnikiem dwóch wojen i czasów powojennych. W okresie tym Polska dwa razy odzyskiwała niepodległość, traciła ją i zmieniały się w niej stosunki nie tylko polityczne, ale i społeczne. Wspomnienia są materiałem źródłowym zostały przepisane i zredagowane przez dr historii Krzysztofa Karbownika. Stanowią cenny i nietuzinkowy materiał do panoramy społecznej Suchedniowa na przestrzeni blisko 90 lat. Lekkie pióra autora wspomnień sprawia, iż czyta się to jak dobrze napisaną beletrystykę.

Rok wydania: 2019

Wydawca: Stowarzyszenie Kuźniczy Krąg

Opracowanie merytoryczne: Krzysztof Karbownik

Redakcja: Konrad Piątek

Projekt okładki: Maria Pajek

Współfinansowanie: Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry, Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”, Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, Baros, ACCAR – Auta Serwis – Market, Stolar Biuro Rachunkowe Krzysztof Włodarczyk
ISBN 978-83-63423-51-3

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Czy się wysypiasz? W okresach podwyższonej zachorowalności na grypę i inne choroby dużo mówi się o wzmacnianiu odporności organizmu. Wprost nieoceniony wpływ na kondycję...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze