Seniorzy z Mroczkowa mają drugi dom. Otwarto Klub Seniora +

W czwartek, 30 stycznia, w Mroczkowie, odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Seniora +,  który będzie działał w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie. Koszt na utworzenie i wyposażenie Klubu wyniósł 161 593, 24 zł natomiast na funkcjonowanie tej placówki została przeznaczona kwota 60 tysięcy. Realizacja przedsięwzięcia była współfinansowana z rządowego programu Senior+ na lata 2015-2020.

W otwarciu nowego klubu udział wzięli: Posłanka Marzena Okła – Drewnowcz, Mariusz Pasek, przedstawiciel wojewody świętokrzyskiego, Mieczysław Bąk, reprezentujący marszałka województwa świętokrzyskiego, radny powiatu skarżyskiego, Mariusz Walachnia, wójt gminy Bliżyn, Jacek Krzepkowski, przewodniczący Rady Gminy Bliżyn, Katarzyna Skarus, dyrektor GOK w Bliżynie, Sylwester Koziński, dyrektor SP w Mroczkowie, Grażyna Kij, prezes TPD, Józef Nowak, przedstawiciel firmy Nofar, Norbert Łoboda , Janina Kołek, przewodniczące Klubów  Seniora z Bliżyna i Sorbina Halina Relidzyńska i Janina Kołek,  oraz przedstawiciele policji Rorbert Łoboda i Maciej Miernik.

– Cieszę się, że możemy dzisiaj świętować otwarcie klubu Senior+, który działa w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie. Jest to pierwsza taka inwestycja w naszej gminie, której koszt na utworzenie i wyposażenie wyniósł 161 593, 24 zł,  natomiast na funkcjonowanie tej placówki została przeznaczona kwota 60 tysięcy., a realizacja tego przedsięwzięcia była współfinansowana z rządowego programu Senior+ na lata 2015-2020 – mówiła Monika Łukomska,  kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie.

Klub Senior+ w Mroczkowie  jest nowoczesną placówką posiada salę spotkań, aneks kuchenny, łazienki – oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz miejsce na szatnie. Lokal  jest pozbawiony barier architektonicznych, przystosowany do osób niepełnosprawnych.

– Zajęcia w klubie prowadzone są od 2 stycznia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 19:00. Klub zapewnia miejsce dla 25 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo. Zatrudnione są trzy osoby,  opiekun pełniący obowiązki kierownika klubu, osoba prowadząca zajęcia rękodzielnicze oraz osoba prowadząca gimnastykę rehabilitacyjną. Zajęcia z tańca prowadzone są nieodpłatnie przez osoby zaprzyjaźnione z naszymi seniorami – podkreślała Monika Łukomska.

– Działalność klubu jest formą integracji ze środowiskiem i zagospodarowania czasu wolnego, a dzięki bliskości szkoły istnieje możliwość współpracy międzypokoleniowej i wymiany doświadczeń – dodała.

– Bardzo się cieszę, że ten klub powstał. Nasze tradycje jeśli chodzi o działalność klubów seniora mają już kilkanaście lat, pierwszy powstał w Bliżynie w 2008 roku. Później z inicjatywy Wacława Pejasa powstał klub seniora w Mroczkowie. Mamy nadzieję, że ten klub będzie dla was drugim domem – podkreślał Mariusz Walachnia, wójt gminy Bliżyn.

W imieniu wojewody świętokrzyskiego przemawiał Mariusz Pasek, marszałka reprezentował Mieczysław Bąk, radny powiatowy.

Po wystąpieniach zaproszonych gości, wystąpił Chór Klubu Seniora z Mroczkowa „Zawsze Młodzi” pod kierunkiem Wacława Pejsa, który otrzymał podziękowania za wkład i zaangażowanie w zainicjowanie Klubu Seniora w Mroczkowie w 2010 roku oraz stałe kierowanie nim, poświęconą troskę w integrację społeczności seniorów, a także z utworzenie i prowadzenie chóru „Zawsze Młodzi. Pan Wacław  został też  honorowym prezesem Klubu Seniora + w Mroczkowie.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze