Konkurs Plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych

Uwaga uczniowie, rodzice i nauczyciele dzieci ze szkół podstawowych! Startuje konkurs plastyczny pod hasłem: NIE PALIMY BYLE CZYM.

Konkurs prowadzony będzie w trzech tygodnikach wydawnictwa Starpress (Starachowickim, Skarżyskim, Koneckim), trzech portalach starachowicki.eu, skarzyski.eu, konecki24.pl oraz na profilach facebookowych: starachowicki.eu, Tygodnik Skarżyski, konecki24.pl

TEMATYKA PRAC wiązać się powinna z hasłem: NIE PALIMY BYLE CZYM – czyli nie wykorzystujemy do palenia w piecach śmieci, nie spalamy odpadów w ogniskach, korzystamy z ekologicznych źródeł energii, chcemy żyć w czystym środowisku, chcemy oddychać czystym powietrzem, kochamy przyrodę, chcemy długo i zdrowo żyć w naszych pięknach wsiach i miastach!

TECHNIKA I FORMA: dowolna technika plastyczna. Prace płaskie, dwuwymiarowe, w formacie maksimum A3.

UWAGA! Postaramy się pokazać na naszych stronach internetowych każdą nadesłaną pracę!

NAGRODY: Przewidujemy 13 atrakcyjnych nagród. Trzy główne i dziesięć wyróżnień.

TERMINY: Na prace czekamy od dziś do końca lutego 2020 r. Wyniki konkursu ogłosimy i powiadomimy o możliwości odbioru nagród w gazetach i na portalach, do 18 marca 2020 r.

Prace plastyczne można przysłać pocztą lub przynieść osobiście:
Redakcja TYGODNIKA KONECKIEGO, ul. Spółdzielcza 16a, 26-200 Końskie, w godz. 8.00-13.00.
Redakcja TYGODNIKA STARACHOWICKIEGO, ul. Murarska 11, 27-200 Starachowice, w godz. 8.30-15.30.

REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Nie palimy byle czym”.

 2. Podmiotem prowadzącym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest STARPRESS SP. Z O.O., UL. MURARSKA 11, 27-200 STARACHOWICE

 3. Celem konkursu jest propagowanie idei CZYSTEGO POWIETRZA, dobrych nawyków ekologicznych od najmłodszych lat.

 4. Zasięg konkursu: Konkurs prowadzony będzie w trzech tygodnikach wydawnictwa Starpress (starachowickim, skarżyskim, koneckim), trzech portalach starachowicki.eu, skarzyski.eu, konecki24.pl oraz profilach facebook`owych: starachowicki.eu, Tygodnik Skarżyski, konecki24.pl

 5. Czas trwania konkursu: Konkurs rozpoczyna się w dniu 9.12.2019r. i kończy w dniu 29.02.2019r.

DANE OSOBOWE

 1. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być uczeń szkoły podstawowej prowadzącej działalność na terenie powiatów: starachowickiego, skarżyskiego i koneckiego, za wiedzą i zgodą rodzica, lub opiekuna prawnego.

 2. Uczestnikami konkursu nie mogą być członkowie najbliższej rodziny osób pracujących i współpracujących ze Starpress Sp. z o.o.

 3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
  – z akceptacją regulaminu konkursu,
  – ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
  – z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w konkursie poprzez dostarczenie do organizatora jednej pracy konkursowej na temat określony w regulaminie. Jednocześnie wyraża zgodę na opublikowanie jego pracy w gazetach i na portalach wydawanych przez organizatora.

 2. TEMATYKA PRAC to hasło NIE PALIMY BYLE CZYM – czyli nie wykorzystujemy do palenia w piecach śmieci, korzystamy z ekologicznych źródeł energii, chcemy żyć w czystym środowisku, chcemy oddychać czystym powietrzem, kochamy przyrodę, chcemy długo i zdrowo żyć w naszych pięknach wsiach i miastach.

 3. FORMA: prace płaskie, dwuwymiarowe, o formacie maksimum A3, dowolna technika plastyczna.

 4. Organizator ocenia prace i wyłania 13 zwycięzców (3 głównych i 10 wyróżnionych)

Kryteria oceny:

a) zgodność z zaproponowaną tematyką prac
b) wartość artystyczna pracy
c) samodzielność

 1. Zwycięzców wyłoni trzyosobowa komisja konkursowa powołana przez organizatora, w której będzie przynajmniej jedna osoba z wykształceniem plastycznym

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU i ODBIÓR NAGRÓD

 1. Organizator ogłosi wyniki konkursu w gazetach i na portalach organizatora, oraz powiadomi o możliwości odbioru nagród do dnia 18.03.2020r.

 2. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu na internetowej stronie starachowicki.eu, skarzyski.eu, konecki24.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem konkursu jest Wydawnictwo STARPRESS Sp. z o.o. ul. Murarska 11, 27-200 Starachowice. Kontakt: [email protected]. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia konkursu oraz w celach z niego wynikających. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.

Konkurs prowadzony jest w ramach Kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej ochrony powietrza atmosferycznego „Nie palimy byle czym” , dofinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

W sobotę 18 stycznia  w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyły się przesłuchania rejonowe XXVII Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek - Włoszczowa 2020. W przeglądzie...
Najbliższe 3 miesiące w więziennej celi decyzją kieleckiego sądu spędzi 41- letni mieszkaniec miasta. Mężczyzna został zatrzymany w piątek przez kryminalnych z Komisariatu Policji...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze