Co to jest program Czyste Powietrze?

„Czyste powietrze” to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Realizacja programu: lata 2018-2029

Formy dofinansowania: dotacja pożyczka

Kwota dofinansowania

Maksymalny możliwy koszt, kwalifikujący się do dofinansowania, od którego liczona jest wysokość dotacji, to 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą. Pozostała część kosztów kwalifikowanych może zostać sfinansowana pożyczką.

Uwaga! Koszty inwestycji nie mogą zostać poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Kwota dotacji liczona jest w zależności od wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Minimalny koszt kwalifikowany w ramach jednego wniosku o dofinansowane to 7 tys. zł.

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem

Demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła.

Docieplenie przegród budowlanych.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej).

Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Sposób składania wniosków

Wnioski przyjmowane są w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W przypadku pytań formalnych / merytorycznych dotyczących programu „Czyste Powietrze”, możecie Państwo napisać na adres e-mail: [email protected] lub zadzwonić na dedykowaną infolinię: tel. 41-333 -59-16infolinia (czynna w godzinach: 7.30-15.30)

 

Lista gmin, które podpisały porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji Programu z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej znajdują się na stronach wfośigw.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowo budowanych nie są kwalifikowane.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie skarżyskim (stan na dzień 03.04.2020, godz. 14.00), według danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej Liczba osób poddanych kwarantannie - 455 Liczba osób poddanych...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze