W Skarżysku rozpoczyna się projekt „Dekalog rodziny” – zapraszamy chętnych do udziału w projekcie

Gmina Skarżysko-Kamienna od 1 stycznia 2020r. rozpoczęła realizację projektu „DEKALOG RODZINY” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Jego celem jest poprawa funkcjonowania społecznego 100 dzieci (52 dziewcząt i 48 chłopców) i ich otoczenia (50 osób) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze świetlic środowiskowych prowadzonych przez  parafie i stowarzyszenia z terenu miasta w Skarżysku- Kamiennej.

 

Projekt „Dekalog rodziny” będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.

 Działania przewidziane projektem realizowane będą w odniesieniu do 3 grup docelowych:

1. Dzieci – dziewcząt i chłopców uczęszczających do świetlic w zakresie rozwijania kluczowych kompetencji, w tym:

– kompetencji osobistych, społecznych – zajęcia  z psychologiem – trening kompetencji życiowych

(z uwzględnieniem tematyki równości szans i niedyskryminacji);

– kompetencji obywatelskich – zajęcia  z prawnikiem „prawo dla dzieci” (m.in. prawa dzieci,

jak je chronić, gdzie zgłosić się po pomoc, bezpieczeństwo w sieci, równość szans

i niedyskryminacja – czym jest jak reagować w przypadku jej nieprzestrzegania);

– kompetencji w zakresie przedsiębiorczości – konsultacje z doradcą zawodowym dla grupy starszych dzieci (13 lat i powyżej – istotne z uwagi na diagnozę predyspozycji zawodowych przed podjęciem decyzji o kierunku dalszej nauki);

– kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej – zaplanowano blok warsztatów profilaktycznych dla dzieci obejmujących zagadnienia m.in. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, agresji, komunikacji – konkretna tematyka warsztatów dostosowana będzie do grupy docelowej w oparciu o wyniki rozmów diagnostycznych i weryfikacji obszarów problemowych określonych w Indywidualnym Planie Wsparcia;

Ponadto:

– warsztaty z zakresu bezpieczeństwa z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej;

– z uwagi na fakt, że większość dzieci pochodzi z rodzin o bardzo niskich dochodach w rodzinie, które nie są w stanie w sposób atrakcyjny zapewnić czasu wolnego dzieciom, w ramach projektu zaplanowano organizację zimowiska w okresie ferii zimowych oraz półkolonii w czasie wakacji

z elementami programów profilaktycznych.

 

2. Ich otoczenia – rodzin (m.in. rodziców, opiekunów, rodzeństwa) w zakresie: warsztatów  kompetencji rodzicielskich, dostępu do systematycznego poradnictwa psychologa, prawnika, terapeuty uzależnień- zgodnie z IPW.

 

3. Wychowawców bezpośrednio pracujących z dziećmi i młodzieżą w świetlicach w zakresie podnoszenia wiedzy i kompetencji z zakresu metod i technik pracy socjoterapeutycznej, skutecznej interwencji w sytuacji konfliktu, przeciwdziałania uzależnieniom, pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. Zdobyta wiedza ma przyczynić się do wzrostu kompetencji wychowawców oraz przełożyć się w przyszłości na możliwość samodzielnego prowadzenia oddziaływań profilaktycznych przez wychowawców bez konieczności zatrudnienia dodatkowej specjalistycznej kadry. Dodatkowo zorganizowane zostanie szkolenie z zakresu równości szans i niedyskryminacji – czym jest, jak reagować w przypadku jej nieprzestrzegania.

 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do skontaktowania się z biurem projektu: Referat Zdrowia Urzędu Miasta w Skarżysku- Kamiennej (pok. 009) ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko- Kamienna, tel. 41 25 20 154, 41 25 20 118, 41 25 20 154

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Ponad promil w organizmie

Za kierowanie i jazdę pod wpływem alkoholu wkrótce odpowiadać będzie mieszkaniec powiatu skarżyskiego. W czwartkowy (16 stycznia) poranek, kilka minut przed godz. 8, w...

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

W czwartek 16 stycznia, w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Towarowej 20 w Skarżysku -Kamiennej odbyło się spotkanie spotkanie autorskie z Grzegorzem...
W Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej przedstawiciele trzech powiatów: skarżyskiego, starachowickiego i koneckiego, podpisali umowę z firmą scope-IT Andrzej Kuźba, która świadczyć będzie usługi inżyniera projektu „e-Geodezja cyfrowy...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze