OBWIESZCZENIE – Starosta Skarżyski

 

Skarżysko-Kamienna, dnia 07.02.2020 r.

STAROSTA SKARŻYSKI
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
Znak: AB.6740.2.3.2019.KK

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) oraz art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
Starosta Skarżyski
zawiadamia, że na wniosek z dnia 31.12.2019 r. (uzupełniony w dniu 06.02.2020 r.) Pana Zenona
Kubickiego działającego w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26–110
Skarżysko-Kamienna, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pn: „Rozbudowa układu komunikacyjnego
wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach budowy
zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu
komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków
i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej.”
Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych:
jednostka ewidencyjna: Skarżysko – Kamienna, obręb ewidencyjny: 03 Place, działki numer:  97/2, 80/5, 79 – arkusz mapy 22,  11 (11/3, 11/4), 12/2, 58 (58/3, 58/4), 1/2, 12/1, 34/1 – arkusz mapy 21, jednostka ewidencyjna: Skarżysko – Kamienna, obręb ewidencyjny: 04 Kamienna, działki numer:  120/7, 120/6, 76/4, 76/5, 69/3, 1/2, 66/1, 68 – arkusz mapy 38,
jednostka ewidencyjna: Skarżysko – Kamienna, obręb ewidencyjny: 11 Górna Kamienna, działki numer:  1/54 (1/155, 1/156), 1/55 (1/153, 1/154), 1/58 (1/151, 1/152), 1/73 (1/149,1/150), 1/81, 1/70, 1/71, 1/40,
1/117, 1/45, 1/124, 1/68 (1/147, 1/148), 1/67 (1/145, 1/146), 1/35, 1/36, 1/39, 1/53 (1/143, 1/144),
1/52 (1/161, 1/162), 1/51 (1/140, 1/141, 1/142), 1/50(1/138, 1/139), 1/74, 1/127 – arkusz mapy 75,
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdzać będzie podział nieruchomości
gruntowych.
Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano
numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek objętych
liniami rozgraniczającymi teren (pas drogowy) zostały oznaczone pogrubioną czcionką. Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale
Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego w SkarżyskuKamiennej, ul. Konarskiego 20, pokój 313.
Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia
niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania
w powyższej sprawie.
Jednocześnie informuje się, że strony postępowania w terminie siedmiu dni, licząc od dnia doręczenia
zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych
dowodów i materiałów.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem
postępowania. Ponadto stronami w sprawie mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie inwestycji.

Anna Leżańska
WICESTAROSTA

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Późną nocą służby ruszyły z pomocą

Nietypowe zgłoszenie postawiło dzisiejszej nocy świętokrzyskich policjantów oraz funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. 74- letni mężczyzna, mający poważne problemy ze zdrowiem zasłabł w...

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Hosting to jedno z najpopularniejszych rozwiązań w przypadku osób, które dopiero zaczynają prowadzić swoją działalność internetową. Usługa polega przede wszystkim na wydzieleniu przestrzeni dyskowej...
Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Skarżysku –Kamiennej po raz 10 zaprosili społeczność lokalną na wyjątkowy koncert. Była to dziesiąta – edycja imprezy, organizowanej w...
Nietypowe zgłoszenie postawiło dzisiejszej nocy świętokrzyskich policjantów oraz funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. 74- letni mężczyzna, mający poważne problemy ze zdrowiem zasłabł w...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze