Program systematycznego oszczędzania

Wiele osób poszukuje rozwiązania wśród ofert bankowych produktów inwestycyjnych oraz emerytalnych. Naturalnym wyborem jest umieszczanie pieniędzy na lokatach – zarówno krótko-, jak i długoterminowych. O ile na krótkie, miesięczne lub kwartalne okresy czasu może to być sensowna alternatywa, o tyle dłuższe horyzonty czasowe mogą spowodować utratę wartości posiadanego kapitału. Wzrost inflacji, obecność „Podatku Belki” czy konieczność pokrycia opłat związanych z prowadzeniem rachunku oszczędnościowego z pewnością nie zostanie wynagrodzone oprocentowaniem na poziomie od 1 do 1,5% w skali roku. Gdzie zatem znajdziemy rozwiązanie potrzeby zabezpieczenia emerytalnego?

Odpowiedzią na oczekiwania osób, domagających się godnych emerytur i stabilizacji budżetu domowego jest program systematycznego oszczędzania. Regularne, comiesięczne odkładanie nawet niewielkich sum pieniędzy sprawi, że za kilkanaście lat pozwolimy sobie na powiększenie świadczeń wypłacanych z ZUS, OFE lub PPK. W ten sposób będą działać indywidualne fundusze inwestycyjne, które znajdziemy w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych. Prosty schemat naliczania odsetek, przejrzysty sposób funkcjonowania oraz jasno wytyczona ścieżka oszczędnościowa to tylko niektóre zalety, które cenią sobie osoby korzystające z produktów na życie.

Największą popularnością wśród inwestycji długoterminowych w dalszym ciągu cieszą się fundusze parasolowe. Jest to potoczna nazwa funduszu inwestycyjnego, poprzez który możemy podpiąć różnorakie produkty związane z inwestycjami emerytalnymi. Produkty te mogą się różnić od siebie czasem trwania, datą zapadalności, oprocentowaniem oraz poziomem ryzyka. Możemy zatem dywersyfikować posiadane przez nas aktywa, ograniczać możliwość utraty kapitału poprzez redukcję ryzyka, a ostatecznie – można zdecydować, które środki wypłacimy wcześniej, a które odłożymy na późniejsze etapy emerytury. Warto przy tym pamiętać, że konieczność odprowadzenia podatku Belki będzie odroczona – zobowiązania podatkowe bez problemu pokryjemy częścią wypłaconych przez nas odsetek.

Czy posiadanie rachunku inwestycyjnego w Polsce oznacza, że możemy inwestować wyłącznie w polskie papiery wartościowe? Absolutnie nie. Zagraniczne giełdy, emitenci z innych państw, jak również kontrakty terminowe czy depozyty stoją przed nami otworem. Jeżeli dany region inwestycyjny okaże się dla nas ciekawszy, niż sektor w Polsce, ze względu na np. lepsze perspektywy rozwojowe czy bardziej dynamiczny wzrost, nic nie stoi na przeszkodzie, by to w tamtych funduszach ulokować nasz kapitał. Dzięki takim posunięciom możemy oczekiwać wyższej stopy zwrotu z inwestycji, a co za tym idzie – większą ilość środków, którą suma summarum przeznaczymy na naszą emeryturę.

Umiejętne rozłożenie ryzyka oraz dywersyfikacja środków pomiędzy rozmaite branże, kraje oraz gałęzie inwestycyjne to nie jedyny sposób na osiągnięcie sukcesu. Inną, równie satysfakcjonującą opcją może być lokowanie środków wyłącznie w papierach o najpewniejszych walorach inwestycyjnych. Do takich papierów wartościowych zaliczymy między innymi obligacje skarbowe państw z wysokim ratingiem finansowym. Godnymi uwagi są również obligacje korporacyjne dużych, stabilnych, renomowanych i cenionych marek, których produkty cechują się wysokim popytem, a z usług korzystają rozmaite przedsiębiorstwa.

Czy korzystanie z inwestycji emerytalnych jest bezpieczne? Jak najbardziej. Chociaż każda inwestycja wiąże się z utratą części kapitału, to przy produktach emerytalnych priorytetem jest ograniczenie tegoż ryzyka do minimum. Same towarzystwa ubezpieczeniowe obwarowane są szeregiem ustaw i regulacji, których spełnienie jest gwarantem bezpieczeństwa ulokowanych środków. Taki sposób funkcjonowania sprawia, że osoby korzystające z systematycznych planów oszczędzania mogą spać spokojnie, podczas gdy ich pieniądze pracują na przyszłą emeryturę.

Nowoczesne odkładanie na emeryturę to przede wszystkim odpowiedź na nowe wyzwania, elastyczność i umiejętność dostosowania się do panującej sytuacji gospodarczo-politycznej. Dzięki odrobinie samodyscypliny oraz przemyślanym planom systematycznego oszczędzania, możemy bez przeszkód zyskać dodatkowy zastrzyk gotówki, który z pewnością wesprze naszą sytuację finansową po przejściu na emeryturę. Warto zatem korzystać z możliwości, które oferują nam towarzystwa inwestycyjne, oraz czerpać z inwestycji, które – choć wiążą się z ryzykiem – mogą zwielokrotnić naszą emeryturę.

(Artykuł sponsorowany)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego działający w Powiecie Skarżyskim, informuje, że potwierdzone zostały 2 kolejne dodatnie wyniki zakażenia kornawirusem u personelu Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. Wcześniej...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze