Jak sprawić, by dłużnik szybko wywiązał się ze swoich zobowiązań? Skorzystać z EPU!

Przewlekłość postępowań toczących się w polskich sądach to niewątpliwie jeden z największych problemów naszego wymiaru sprawiedliwości. Jest to utrapienie tym bardziej dolegliwe, im prostsze sprawy usiłujemy rozwiązać – a do takich należy bardzo wiele spośród tych, które dotyczą różnego rodzaju zadłużeń. W niejednym przypadku z pomocą może nam przyjść Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Jak najlepiej z niego skorzystać?

Dość włóczęgi po sądach i czekania na korespondencję

Czy wówczas, gdy posiadamy niezbity dowód zaistnienia wierzytelności w postaci rachunku czy faktury, potrzebne może być jakiekolwiek postępowanie dowodowe? Rzecz jasna nie, jeśli jednak dłużnik jest wyjątkowo uparty, bez wyroku sądu otwierającego nam – jeśli nie zostanie wniesiony sprzeciw, a nasze roszczenie podważone – drogę do wszczęcia egzekucji komorniczej się nie obejdzie. Sąd internetowy, czyli system obsługiwany przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód VI Wydział Cywilny, pozwala nam go uzyskać w dużo prostszy niż miało to miejsce dawniej sposób, jeśli tylko dana sprawa jest oczywista.

Najważniejszą korzyścią płynącą z wykorzystania tej instytucji jest szybkość działania. W tradycyjnym sądzie najbanalniejsze nawet sprawy tego rodzaju potrafią ciągnąć się nawet rok. E-sąd, mimo jego dużego oblężenia przez większe firmy (np. banki) zmagające się z wieloma dłużnikami, pozwala bardzo skrócić ten czas, np. do miesiąca, niekiedy zdarza się nawet, że do tygodni lub dni. Efektem jego działania, jeśli podstawy ku temu nie budzą wątpliwości, jest wydanie nakazu zapłaty o charakterze wyroku, który skutecznie dyscyplinuje zalegających z wpłatami klientów bądź kontrahentów. W tym momencie, jeśli chcieliby go podważyć, muszą bowiem również udać się do sądu by w postępowaniu zwykłym przedstawić swoje ewentualne zastrzeżenia.

Powierz swoje sprawy specjalistom i bądź o nie spokojny

Zalety EPU z punktu widzenia wierzyciela usiłującego odzyskać swoje należne mu w sposób niebudzący wątpliwości pieniądze są oczywiste. Schody pojawiają się jednak już na samym początku. Od chwili uruchomienia systemu po umożliwiających to zmianach przepisów w 2010 roku, jego postać jest zasadniczo niezmienna. Co prawda przechodził on drobne modyfikacje – np. w odpowiedzi na aktywność wielu niekoniecznie rzetelnych firm wprowadzono konieczność podawania daty wymagalności roszczenia – nie zmieniają one jednak faktu, że jest po prostu trudny w obsłudze. Do tego stopnia, że nawet posiadanie jakiegoś zasobu wiedzy prawnej nie czyni korzystania z niego łatwym. Warto więc powierzać takie sprawy fachowcom zajmującym się tym na co dzień – usługi takie oferuje np. Kancelaria AIF. Wówczas nie będziemy tracić cennego czasu na zmaganie się nieintuicyjnym systemem, który w dodatku nie w każdym momencie radzi sobie z ilością napływających za jego pośrednictwem pozwów. Przede wszystkim jednak daje nam to pewność, że nasza sprawa rzeczywiście uzyska pożądany bieg tak szybko, jak to możliwe, co jest przecież istotne zwłaszcza wtedy, gdy kwoty lub ilość naszych roszczeń nie są błahe.

(Materiał partnera)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze