KAMPANIA PIP DLA BRANŻY MIĘSNEJ „DOBRY PRZEPIS NA BEZPIECZEŃSTWO”

Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach rozpoczął realizację ogólnopolskiej trzyletniej kampanii prewencyjno-kontrolnej, przygotowanej dla pracodawców zajmujących się przetwórstwem mięsa.

W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała.

Do 42% tych zdarzeń przyczyniło się głównie nieprawidłowe zachowanie się pracowników, a do 40% niewłaściwa organizacja pracy. Zastosowanie niewłaściwych urządzeń zabezpieczających lub ich brak był źródłem 18% zbadanych wypadków przez inspektorów pracy.

Inspektorzy pracy ujawnili nieprawidłowości szczególnie w małych zakładach, w których często stosowany sprzęt nie spełniał minimalnych wymagań bezpieczeństwa. Do najczęstszych nieprawidłowości odnotowywanych podczas kontroli należały: niestosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, brak lub niewłaściwe urządzenia ochronne przy maszynach, wadliwe działanie lub brak oznakowania elementów sterowniczych maszyn, nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego, niewłaściwe przechowywanie i stosowanie substancji chemicznych, brak lub niewłaściwe szkolenia bhp, a także brak lub niewłaściwe instrukcje bhp. W wielu przypadkach prace wykonywane ręcznie, np. załadunek surowca do maszyn, transport surowców i półproduktów między kolejnymi etapami produkcji powodowały zmęczenie i w konsekwencji dekoncentrację. Kontrolujący wskazywali na niewłaściwe planowanie, organizowanie pracy i zarządzanie pracownikami. Takie warunki pracy stanowiły poważne zagrożenie wypadkiem.

Te dane z kontroli PIP w związku z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy były jednym z argumentów za uruchomieniem projektu „Dobry przepis na bezpieczeństwo”, który inspekcja pracy będzie realizować w latach 2019-2021.

Celem kampanii jest zmniejszenie zagrożeń w masarniach i ubojniach, poprawa stanu przestrzegania prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie pracodawcom dostosowania swoich przedsiębiorstw do obowiązującego prawa w ramach samokontroli.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach zaprosił przedsiębiorców do udziału w programie prewencyjnym i szkoleń. Pracodawcy, którzy przystąpią do udziału w programie, opartym na zasadzie samokontroli, uzyskują bezpłatną pomoc inspektorów pracy w efektywnym dostosowaniu przedsiębiorstwa do obowiązującego prawa. Aktywny udział w programie i podjęcie skutecznych działań naprawczych pozwoli na zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy i w związku z tym uniknięcie konsekwencji związanych ze stwierdzeniem przez organy kontrolne nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

W trakcie pierwszego szkolenia organizowanego w siedzibie OIP Kielce w październiku br. omówiono m.in. podstawowe obowiązki pracodawców w zakresie ochrony pracy oraz bhp. Dla uczestników przygotowano bezpłatne materiały pomocnicze, służące identyfikacji występujących w zakładzie nieprawidłowości i określeniu działań naprawczych prowadzących do ich wyeliminowania. Jedno z przekazywanych opracowań to „Lista kontrolna z komentarzem”, zawierająca wskazówki do przeprowadzenia prawidłowej samokontroli warunków pracy w zakładzie i przykłady charakterystycznych dla przedmiotowej branży działań naprawczych.

Najbliższe takie szkolenie odbędzie się w dniu 29.10.2019r., o godzinie 10, w sali konferencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach, na które zaprasza się wszystkich zainteresowanych pracodawców branży mięsnej.

W 2020 r. w całym kraju, w tym na terenie województwa świętokrzyskiego będą prowadzone przez inspektorów pracy kontrole pracodawców prowadzących działalność w branży mięsnej.

Barbara Kaszycka

OIP Kielce

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

PILNE: Powiększa się liczba zakażonych, już 17 pozytywnych testów

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego działający w Powiecie Skarżyskim, informuje, że po wykonaniu kolejnych 46 badań potwierdzony został 1 nowy przypadek zakażenia kornawirusem u personelu medycznego Szpitala...

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego działający w Powiecie Skarżyskim, informuje, że dziś w godzinach nocnych i rannych wpłynęła kolejna tura wykonanych 99 badań na zakażenie koronawirusem. Tym razem...
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego działający w Powiecie Skarżyskim, informuje, że po wykonaniu kolejnych 46 badań potwierdzony został 1 nowy przypadek zakażenia kornawirusem u personelu medycznego Szpitala...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze