„PEŁNOsprawni na rynku pracy”

Pod takim hasłem realizowany był projekt skierowany do uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku–Kamiennej. Był on współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

Jego celem było dostosowanie umiejętności zawodowych uczniów do potrzeb rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku–Kamiennej. Całkowita wartość projektu wyniosła niecałe 242 tys. zł, w tym ponad 205 tys. zł to kwota dofinansowania z Unii Europejskiej. Partnerami projektu były Stowarzyszenie Arka Nadziei i Fundacja Fabryka Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych

Zajęcia, warsztaty…

– W ramach projektu uczniowie wzięli udział w dodatkowych zajęciach z zakresu kompetencji cyfrowych oraz kluczowych. W celu wyrównywania dysproporcji edukacyjnych uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych zaplanowano indywidualne zajęcia z matematyki, języka angielskiego i z ICT. Prowadzone były także warsztaty z zakresu planowania i organizacji pracy oraz z przedsiębiorczości i kreatywności – mówi Marcin Kruk, dyrektor ZPEW. – W celu poznania przez młodzież własnych umiejętności, mocnych stron, preferencji oraz kompetencji osobistych i zawodowych odbywały się również warsztaty z doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Wycieczki edukacyjne

W ramach projektu zorganizowano wycieczki edukacyjne do Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Miasta, Urzędu Skarbowego, ZUS-u oraz banku. Uczniowie poznali podstawowe zasady funkcjonowania urzędów, zapoznali się z dostępnymi formami pomocy osobom bezrobotnym. Praktyczną lekcję dotyczącą rejestracji własnej działalności gospodarczej, wyboru formy opodatkowania, rozliczeń oraz praw i obowiązków właściciela firmy jako podatnika, poprowadzili pracownicy Urzędu Skarbowego.

Praktyki płatne

Uczestnicy projektu odbyli także 150-godzinne, płatne praktyki zawodowe, dzięki którym doskonalili swój warsztat i zdobyte umiejętności. Odbywały się one w Hotelu Promień w Skarżysku – Kamiennej oraz w zakładzie stolarskim.

Dla większości uczestników było to pierwsze spotkanie z pracodawcą. W kuchni hotelowej praktykanci codziennie pracowali w innym dziale, m.in. w kuchni śniadaniowej, przygotowalni, kuchni zimnej-bankietowej i gorącej-bankietowej.

– W zakładzie stolarskim uczniowie samodzielnie wykonywali meble lub elementy potrzebne w budownictwie i wykończeniu wnętrz – zaznacza dyrektor Marcin Kruk.

Lepsze pracownie

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu unijnemu w nowoczesny, profesjonalny i zgodny z wymogami MEN sprzęt zostały doposażone pracownie: kucharska, cukiernicza oraz stolarska.

– Na potrzeby realizacji projektu placówka została wyposażona również w sprzęt do pracowni szkolnych, a gabinet doradcy zawodowego zyskał niezbędne narzędzia TIK, testy badające kompetencję i zainteresowania zawodowe uczniów, filmy instruktażowe. Do pracowni kucharskiej trafiły: frytkownica, maszynka do mięsa, kombiwar, szybkowar, lodówko-zamrażarka, wyciskarka do soków, czajniki elektryczne, blendery, roboty kuchenne. Pracownia cukiernicza wzbogaciła się m.in. o chłodziarkę, blachy silikonowe, formy do wypieków, stół chłodniczy, stojak obrotowy, cylinder pomiarowy. Pracownia stolarska została doposażona w komputer z oprogramowaniem AutoCADa, ekran przenośny, rzutnik multimedialny, wyrzynarkę, wiertarkę dwubiegunową – mówi Renata Miszczyk, kierownik projektu. – Placówka zyskała także 10 laptopów, rzutnik multimedialny, urządzenie wielofunkcyjne i projektor.

Indywidualne podejście

– Cały projekt skierowany był na rozwiązywanie problemów każdego wychowanka, stąd też ze względu na to, że grupę docelową stanowiły osoby niepełnosprawne, które mają różne deficyty, 90 proc. zajęć odbywała się indywidualnie. Uczestnikom projektu zaproponowano m.in. zajęcia z języka angielskiego i matematyki oraz grupowe warsztaty z przedsiębiorczości, tolerancji, aktywnych form poszukiwania pracy i jej planowania oraz organizacji pracy własnej. – dodaje Renata Miszczuk. Podkreśla ona, że projekt został opracowany na podstawie indywidualnej diagnozy szkoły, czyli jest to odpowiedź na faktyczne potrzeby placówki.

– Doposażanie pracowni szkolnych w nowoczesne pomoce naukowe, dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje uczniów, wzmocnienie współpracy szkół z pracodawcami – te wszystkie działania służą podnoszeniu poziomu kształcenia zawodowego. Cieszę się, że również w naszym regionie wspierane są one z Funduszy Europejskich – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. Dodaje, że taki projekt jak ten realizowany w skarżyskim Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych jest przykładem wieloaspektowych działań, które wspierają uczniów w późniejszym odnalezieniu się na rynku pracy.

Artykuł jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Czy się wysypiasz? W okresach podwyższonej zachorowalności na grypę i inne choroby dużo mówi się o wzmacnianiu odporności organizmu. Wprost nieoceniony wpływ na kondycję...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze