0
0

500+ i grube miliony na dzieci
Rząd podsumował dwa lata działania programu 500+ w Polsce. Ze świadczenia skorzystało ponad 3,6 mln dzieci z 2,4 mln polskich rodzin.

Program „Rodzina 500 plus” rząd Beaty Szydło uruchomił od 1 kwietnia 2016 r. To sztandarowy pomysł PiS z kampanii wyborczej, dzięki któremu partia Jarosława Kaczyńskiego wygrała wybory parlamentarne w 2015 r.

500 zł od państwa przysługuje na drugie i następne dziecko. O świadczenie mogą też wystąpić rodzice i opiekunowie pierwszego lub jedynego dziecka (również  niepełnosprawnego), jeśli spełniają kryterium dochodowe: 800 zł lub 1200 zł na osobę w rodzinie w przypadku dziecka z niepełnosprawnością.

W ciągu dwóch lat działania 500+, ze świadczenia skorzystało ponad 3,6 mln dzieci z 2,4 mln polskich rodzin. W skali kraju wypłacono ok. 43 miliardów złotych!

Jak wyglądała wypłata świadczenia w regionie i w mieście?

W województwie świętokrzyskim z 500+ skorzystało 77.200 rodzin, w których żyje 117.300 dzieci. Wydatkowano na ten cel 1 miliard 400 milionów złotych. W samym powiecie skarżyskim na świadczenia 500+ poszło blisko 100 mln zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kam. w ciągu dwóch lat obejmował pomocą 500+ ponad 2000 rodzin, tj. ok. 3500 dzieci. Przed dwa lata wypłacono w sumie ok. 37 mln zł.

Potrącenia…

Wypłacone kwoty świadczeń w niepełnych setkach wynikają z potrąceń, jakich dokonał MOPS z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. W 2016 roku MOPS wydał decyzje dla sześciu rodzin, które musiały zwrócić w sumie 8 tys. zł (odzyskano już 6.199,11 zł tej kwoty).

– W 2017 roku było już 29 takich decyzji na sumę 41 tys zł – poinformowała Renata Persona, kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS w Skarżysku-Kam. Udało się odzyskać już 23.557 zł tej kwoty.

Decyzja o nienależnie pobranym świadczeniu określa termin spłaty należności. Te sytuacje są na bieżąco monitorowane przez pracowników MOPS

– Świadczenia są spłacane sukcesywnie przez rodziny, które pobrały je niezgodnie z prawem. Część jest pobierana z bieżących świadczeń, część rodzin spłacają w ratach, w zależności od możliwości rodziny i powodu, z jakiego świadczenie musi zwrócić. Powód w większości przypadków jest jeden. Ktoś nie dopełnił formalności i nie zgłosił nam dodatkowych dochodów, które pojawiły się w trakcie wypłaty świadczenia. To jest weryfikowane na bieżąco i rodziny muszą mieć tego świadomość – dodaje R. Persona.

Do tej pory nie zdarzyło się by decyzja administracyjna skutkował skierowaniem sprawy do komornika, celem egzekucji należności. Jednak sprawa trafiła natomiast do prokuratury.

– Sprawa dotyczy mężczyzny, który wyłudził 8 tys. zł z tytułu 500 plus. Mężczyzna nie wychowywał dziecka, mało tego był zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz dziecka. Nie przeszkodziło mu to jednak w ub. się o świadczenie – wniosek wysłał drogą elektroniczną. Ponieważ spełniał kryteria ustawowe, świadczenie zostało mu przyznane. Ale po weryfikacji okazało się, że nie miał uprawnień do ich pobierania – dodała R. Persona.

2016
Liczba rodzinych objętych program 2478
Liczba dzieci objętch wypłatą 3655
Kwota wypłaconych świadczeń 15.900.327 zł

ewan

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.