Zespół Szkół do likwidacji

flash Suchedniów

Podczas ostatniej sesji rady powiatu skarżyskiego radni zadecydowali o losach Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Suchedniowie. Mając na uwadze dostosowanie sieci szkół w powiecie do realnych potrzeb oraz do czynników demograficznych i ekonomicznych, większością głosów (9 za, 7 przeciw)  podjęto uchwałę o zamiarze likwidacji: LO w Suchedniowie, LO dla Dorosłych w Suchedniowie, Technikum w Suchedniowie, Branżowej Szkoły I Stopnia w Suchedniowie i Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Suchedniowie, będących w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół w Suchedniowie. Konsekwencją tej decyzji było podjęcie uchwały dotyczącej rozwiązania Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie (za głosowało 15 radnych), które nastąpi z dniem 31 sierpnia 2019 roku.

Zespół Szkół w Suchedniowie na mocy porozumienia z 6 lipca 2005 roku prowadzony był przez gminę Suchedniów, która przejęła zadanie organu prowadzącego od powiatu skarżyskiego. Od 1 września 2016 roku w związku z wypowiedzeniem w/w porozumienia przez gminę Suchedniów powiat stał się ponownie organem prowadzącym Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza, który w chwili obecnej jest zespołem pięciu szkół (LO, LO dla dorosłych, Technikum, Szkoły Branżowej I Stopnia, Szkoły Policealnej dla dorosłych).

W roku szkolnym 2018/2019 w zespole funkcjonują tylko dwa oddziały klas programowo najwyższych tj: IV klasa technikum z liczbą uczniów 10 oraz III klasa LO dla dorosłych z liczbą słuchaczy 9. Budynki będące w posiadaniu Zespołu Szkół są przystosowane do kształcenia o wiele większej liczby uczniów.

– Na przestrzeni trzech ostatni lat widoczny jest trend „samoistnego” wygaszania szkoły. W przyszłym roku szkolnym w przypadku niedokonania naboru do klas I szkoła zostanie bez uczniów. Należy podkreślić, iż szkoła każdego roku podejmuje wysiłki mające na celu dokonanie naboru. Analizując bieżącą sytuację szkoły jak i ostatnie lata jej  funkcjonowania, należy przyjąć za mało realne dokonanie przyszłorocznego naboru. W związku z powyższym zamierza się rozwiązać Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Suchedniowie oraz zlikwidować szkoły wchodzące w jego skład – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Ponad 5 tysięcy absolwentów

– Od 1960 roku szkołę opuściło około 5,5 tys. absolwentów, na rożnych etapach pracy zawodowej zatrudnionych było ponad 150 pracowników. Na przestrzeni kilku ostatnich lat trzykrotnie szkoła miała najlepsze wyniki  w egzaminach zawodowych w województwie (2012,2013 i 2017 roku) . w 2017 roku byliśmy jedynym Technikum w województwie świętokrzyskim, którego uczniowie zdali w komplecie egzamin zawodowy w pierwszym podejściu – mówił na sesji dyrektor Grzegorz Michnowski.

– Pragnę podziękować wszystkim osobom, z którymi przez te wszystkie lata miałem okazję współpracować i robić coś sensownego dla tej szkoły, dla tego miasta, dla tego powiatu. Podtrzymuje swoje stanowisko, że ta szkoła miała sens i nadal miałaby sens.  Pragnę podziękować przed wszystkim panu burmistrzowi Tadeuszowi Bałchanowskiemu za jego odważną decyzję z 2005 roku o przejęciu prowadzenia szkoły i za naszą długoletnią „szorstką” przyjaźń, która owocowała wieloma fajnymi rzeczami dla tego miasta – mówił Grzegorz Michnowski.

– Dziękuje panu staroście Jerzemu Żmijewskiemu , na którego doświadczenie i przychylność mogliśmy liczyć, dziękuje również całemu Zarządowi. Przede wszystkim chce podziękować tym wszystkim, których dzisiaj tutaj nie ma – pracownikom, którzy często związali całe swoje życie zawodowe z tym miejscem i tym tysiącom uczniów, absolwentów, których spotykam na co dzień – mówił dyrektor Zespołu Szkół im. H.Sienkiewicza w Suchedniów

 

1 Komentarz dla “Zespół Szkół do likwidacji

  1. Komentarze…Pn Zmijewski chcial uratoac szkole kosztem innych SZKOL…NIECH ten dyrektor i byly starosta..pojdzie rano na przystanki busow,dworzez PKP..i przekona sie,zada pytania,,dlaczego jezdzicie do KIELC czy Skarzyska…MLODZI odpowiedza..dlaczego….WIADOMO ze ta szkola to poziom..NIJAKI..a mlodzi chca wiedziec wiecej,uczyc sie nowatorstwa…coz dodac ,coz powiedziec…To WY panowie macie swoje ASPIRACJE ale mlodzi tez….dokad ZMIECIE STARZY…B.STAROSTA I DYREKTOR..WAM TYLKO O KASE CHODZI,STOLKI…NARESZCIE MLODZI WYKRUSZYLI DNO TEJ SZKOLY…ROZUMIECIE..DOROBKIEWICZE…

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.