Wiosenne porządki w gm. Bliżyn

Bliżyn flash

W pierwszych dnia marca w miejscowości Bugaj odbyło się wielkie sprzątanie. Z inicjatywy  sołtys, rady sołeckiej przy licznym udziale mieszkańców udało się zebrać 61 worków śmieci. Do tego opony, wersalki z lasu, leki i mnóstwo butelek. W ubiegłą sobotę akcja „Wiosenne Porządki” odbyła się w sołectwie Wołowie, podczas sprzątania zebrano 91 worków śmieci.

– Z wielką przyjemnością uczestniczyłam w akcji na Bugaju. Z takim zapałem i radością mieszkańcy pracowali, że duma mnie rozpierała. To zaszczyt być radną tak dobrze zorganizowanej społeczności. Cieszę się że ludzie w miejscowości, z której pochodzę są tak chętni do pracy i tak potrafią współpracować – zaznaczała Małgorzata Zep, radna Rady Gminy Bliżyn.

Akcja „wiosenne porządki” w Wołowie miała na celu nie tylko uprzątnięcie naszej miejscowości. Przy okazji chciałam zwrócić uwagę na skalę problemu, z jakim borykają się sołectwa w Gminie Bliżyn – mówi Małgorzata Zep, inicjatorka akcji.

– Jak podkreśla Małgorzata Zep krzyści z tego typu akcji jest wiele, jak chociażby integracja mieszkańców, wzrost świadomości społeczeństwa i nauka płynąca z akcji dla młodego pokolenia. Najmłodsza uczestniczka biorąca udział w sprzątaniu miała 4 lata, najstarszy miał 87 lat.  Łącznie sołectwo Wołów sprzątało 27 osób., w tym dzieci i młodzież z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Wołów.

Po akcji w remizie czekał na sprzątających gorący żurek i poczęstunek przygotowany przez Annę Leżańską i jej męża Józefa, za co organizatorzy serdecznie dziękują..

Opr. Z.B

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.