Kwestowano w całym powiecie

flash Okolice

1 listopada na cmentarzach w powiecie skarżyskim odbywały się kwesty, podczas których zbierano pieniądze na renowację nagrobków.

W Bliżynie odbyły się dwie kwesty, pierwsza na rzecz zabytkowego cmentarza parafialnego przy kaplicy Św. Zofii, której organizatorem byli: Parafialny Zespół”Caritas”, Rada Parafialna,  Szkoła Podstawowa w Bliżynie, wójt i Rada Gminy Blizyn oraz Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna.

Druga kwesta  przeznaczona była na ekshumację i identyfikację Żołnierzy Wyklętych, przeprowadzili ją wolontariusze Fundacji „Niezłomni”. Zebrane pieniądze pozwolą sfinansować prace prowadzone systematycznie przez Fundację, która poszukuje miejsc pochówków, ekshumuje, dokonuje identyfikacji genetycznych, a także organizuje uroczyste pogrzeby Żołnierzy Niezłomnych.

W Suchedniowie, po raz 25. kwestę zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Suchedniowa.  Pieniądze zostaną przeznaczone na renowację starych pomników na cmentarzu. W akcję włączyli się również radni i władze Suchedniowa. Podobny cel miała kwesta w Skarżysku Kościelnym, gdzie organizatorem kwesty było Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Trójcy, w akcję włączyli się również Rycerze Kolumba. Kwesty odbywały się również na cmentarzu w Łącznej oraz w Skarżysku-Kamiennej.

Zbyszek Biber

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.