I posiedzenie Rady Seniorów w Suchedniowie II kadencji

flash Okolice

Skład Rady Seniorów w Suchedniowie II kadencji: Ewa Antosik (Suchedniów), Jolanta Kotarba (Suchedniów),Wiesław Kowalik (Ostojów),Jolanta Krogulec -Zoffoli (Mostki), Marian Leski (Suchedniów), Władysława Niemczyk (Suchedniów), Jadwiga Nowak (Suchedniów), Halina Ostrowska (Krzyżka), Alicja Pająk (Ostojów), Janina Ryś (Suchedniów), Alicja Sokołowska (Krzyżka), Marta Staniec (Suchedniów),Witold Stolarek(Suchedniów),Urszula Sułek (Suchedniów), Andrzej Synowiec (Michniów), Anna Śmigiel (Suchedniów), Stanisław Wicha (Suchedniów), Alicja Wikło (Suchedniów), Danuta Uba (Mostki).

Wśród zgłoszonych kandydatów jest 1. przedstawiciel służby zdrowia, 3 osoby reprezentujące lokalne organizacje pozarządowe, 9 osób reprezentujących środowisko seniorów miasta Suchedniów oraz 6 osób reprezentujących środowisko seniorów każdego z 4 sołectw

– Dziękuje Wam, że zechcieliście ponownie wejść do tej samej rzeki, większość za Was pracowała w poprzedniej kadencji i ma doświadczenie. w pracy samorządowej. Bardzo jest mi miło, że zdecydowaliście się i chcecie pracować i że będziemy mogli współpracować. Liczymy na waszą pomoc, na mobilizowanie nas i wskazywanie kierunków dla lepszego rozwoju naszego miasta – mówił Dariusz Miernik, zastępca burmistrza.

z

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.