„Czy można ciekawie uczyć historii? – konferencja metodyczna w I LO

flash

 W środę, 13 marca, w I LO im. J. Słowackiego odbyła się Konferencja metodyczna pt. „Jak obchodziliśmy Niepodległość i czy można ciekawie uczyć historii?. Konferencja była przeznaczona dla nauczycieli historii, ale jak podkreślali organizatorzy, „nie tylko”,  udział wzięli też uczniowie. Prelegentami byli  historycy, nauczyciele historii oraz pracownicy instytucji zajmujących się historią:  Wojciech Iwańczak z Akademii Ignatianum w Krakowie, Marcin Medyński z PTH Oddział Skarżysko-Kamienna, Piotr Kołodziejski z Muzeum im. Orła Białego oraz Roman Falarowski, nauczyciel historii z Bliżyna. Patronat honorowy nad konferencją objął starosta skarżyski Artur Berus.

Wszystkich zebranych gości przywitała dyrektora I LO im.J.Słowckiego Martyna Maćkowiak oraz Piotr Kardyś z Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Skarżysku-Kamiennej. Później przyszedł czas prelekcje. Jako pierwszy wystąpił   prof. dr hab. Wojciech Iwańczak (Akademia Ignatianum w Krakowie), który omówił temat  „Za co spalono Jana Husa na stosie w Konstancji?”.

Kolejnym tematem jaki poruszono był temat ” Nie tylko pomniki… Pocztówki I wojny światowej, jako materiały źródłowe do nauczania historii”, o tym opowiadał Marcin Medyński (PTH Skarżysko-Kamienna)

„Jubileusze „małe i duże”. Działalność merytoryczna Muzeum im. Orła Białego w kontekście ważnych rocznic historycznych” to kolejne zagadnienie, które zostało przedstawione młodzieży, o działalności Muzeum opowiadała  –  Piotr Kołodziejski. 

Po wystąpieniu Piotra Kołodziejskiego zaprezentowano program artystyczny, wystąpiła Schola Astra Dei działająca przy parafii NSPJ w Sorbinie, były też tańce ludowe w wykonaniu Pauliny Kucewicz i Zygmunta Wiśniewskiego – członków Zespołu Pieśni i Tańca „Sorbina”oraz kapeli ludowej.

Ostatnim akcentem konferencji był wykład Romana Falarowskiego z Bliżyna, który mówił o regionalizmie w nauczaniu historii (na przykładzie gminy Bliżyn).

Postanowiliśmy rozmawiać o tym w jaki sposób, w tym wyjątkowym roku 2018, obchodziliśmy  rocznice niepodległości i imprezy patriotyczne, na przykładzie chociażby gminy Bliżyn, czy jubileuszy organizowanych przez Muzeum im. Orła Białego. Ale historia nie składa się jednak z historii regionalnej dlatego też postanowiliśmy sięgnąć do wielkiej historii i zastanawialiśmy się też nad ikonografią dotyczącą wydarzeń pierwszej wojny światowej oraz taki przyczynek z historii współczesnej dotyczący Jana Husa. To otwierało naszą konferencję, w myśl zasady, że historia lokalna jest malutką kropelką wielkiej historii ogólnoświatowej – powiedział Piotr Kardyś.

Historii można ciekawie nauczać, to zależy od nauczyciela, zależy od okoliczności i trochę też od materiały jakim się dysponuje. Jeśli ktoś tylko będzie chciał słowem mówionym zainteresować może być problem, ale jeśli to tego pojawią się jakieś nowoczesne techniki, albo nowoczesny sposób narracji czy jakieś eksponaty wtedy jest dużo łatwiej. Generalnie trzeba postawić jakiś problem, jeśli będziemy np., mówili na przykładzie Jana Husa, że tylko spalono i ograniczymy się tylko do suchej informacji to trudno kogoś zainteresować, ale jeśli się okaże, że spalono go być może troszeczkę przypadkowo i dzięki temu, że właściwie sam do tego doprowadził to ta historia staję się już dużo ciekawsza – mówi Piotr Kardyś.

Byliście bardzo dzielni, że wytrwaliście do końca,  za to Wam serdecznie dziękuje. Bardzo serdecznie dziękuje gościom, panu profesorowi, że zechciał nas odwiedzić. Dziękuje również nauczycielom, bo to dzięki państwu jesteśmy tutaj z nami. Gorące brawa należą się Piotrowi Kardysiowi za przygotowanie konferencji – mówiła Martyna Maćkowiak, dyrektorka I LO.

 

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.