home

Co udało się zrobić w 2017? Inwestycje za 7 milionów

  • Napisany przez:
  • Skomentuj
  • Pin it

Miniony rok podsumował starosta Jerzy Żmijewski. Trzeba przyznać, że udało się wykonać wiele ważnych inwestycji, pozyskano znaczne pieniądze na realizację zadań inwestycyjnych ważnych dla mieszkańców

Drogi i chodniki

W minionym roku powiat skarżyski realizował na terenie gmin 7 inwestycji drogowych za prawie 9,2 mln zł. Gminy na ten cel przekazały 1.594.000 zł, powiat 3.667.505,93 zł, a środki zewnętrzne wyniosły 4.108.419 zł.

Udało się przebudować drogę powiatową Mroczków – Rędocin w gm. Bliżyn. Wartość zadania wyniosła 1.224.794,98 zł. Wybudowano trzy chodniki – w Odrowążku, Mostkach, Grzybowej Górze o wartości 957.198,05 zł. Chodnik pojawił się wzdłuż drogi powiatowej Bliżyn – Odrowążek. Koszt tej inwestycji wyniósł 291.425,74 zł, gdzie powiat wyłożył 250 tys. zł., gm. Bliżyn 70 tys. zł. Chodnik wybudowano też w Mostkach – wartość zadania 273.467,75 zł oraz w Grzybowej Górze – 392.304,56 zł.

W gminie Łączna nowa droga pojawiła się w miejscowości Podłazie. Wartość zadania – 467.045,39 zł.

W samym Skarżysku-Kamiennej przebudowy doczekała się ul. Paryska, na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Norwida. Powiat przeznaczył na ten cel 320.000 zł, gmina Skarżysko-Kamienna 320.000 zł, a z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 pozyskano 445.780 zł.

Za ponad 5.418.000 zł wybudowano ul. Ponurego w Skarżysku-Kam, gdzie również swój wkład finansowy wyłożyła gmina.

Pozyskano ponad 19 milionów

Nie udałoby się wykonać wielu inwestycji, gdy nie pieniądze pozyskane przez powiat.

– W 2017 roku samorząd powiatu skarżyskiego pozyskał łącznie 19.901.766 zł na zadania inwestycyjne mające bezpośrednio służyć mieszkańcom powiatu – podkreśla Jerzy Żmijewski, starosta.

Ponad 16,3 milionów zostanie wydane na realizację inwestycji w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz rozwoju infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, a ponad 3 mln zł już wydano na inwestycje drogowe. Pozyskane pieniądze pochodzą głównie z RPO na lata 2014 – 2020, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu i Turystyki, z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 206 – 2019 oraz z rezerwy subwencji ogólnej.

I tak, w zakresie pomocy społecznej powiat realizuje projekt pod nazwą „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi”. Nowy DPS wraz z mieszkaniami chronionymi pojawi się w byłym budynku III LO przy ul. Ekonomii we wrześniu tego roku.

2 miliony dofinansowania otrzymał szpital na budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz na doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Budowę zaplanowano także w tym roku.

W 2018 roku powiat będzie także realizował dwa ważne projekty. Jednym z ich jest „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II LO i Zespołu Szkół Technicznych”, drugim – „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych”.

Pieniądze – ponad 3 mln zł, udało się także pozyskać na termomodernizację trzech budynków – Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2.

U.O.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.