home

Uchwalili budżet na 2018 rok

  • Napisany przez:
  • Skomentuj
  • Pin it

Jak podaje Urząd Miasta w Suchedniowie, podczas ostatniej w tym roku sesji, Rada Miejska uchwaliła budżet na rok 2018. Będzie on zdecydowanie wyższy niż w kończącym się 2017 roku.

Dochody budżetowe Gminy na 2018 rok planowane są w wysokości 42.602.159,50 zł w tym: 36.237.082,92 zł – dochody bieżące oraz 6.365.076,58 zł – dochody majątkowe. Wydatki budżetowe na 2018 rok zaplanowano w wysokości 45.602.159,50 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 34.742.669,45 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 8.358.075,00 zł.

Podczas sesji podjęto również następujące uchwały:

  1. uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017,
  2. uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018,
  3. uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów na rok 2018,
  4. uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2018 – 2038,
  5. uchwała zmieniająca uchwałę Nr 34/IV/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  6. uchwała zmieniająca uchwałę Nr 35/IV/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchedniów.

W czasie trwania sesji burmistrz Cezary Błach wręczył nagrodę za udział w Konkursie Letnim Krwiodawców 2017 organizowanym przez Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Skarżysku-Kamiennej. Laureatem został Pan Damian Karpiński.

 

fot. Urząd Miasta i Gminy Suchedniów.

 

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.