home

Szkoła dostosowana dla niepełnosprawnych

  • Napisany przez:
  • Skomentuj
  • Pin it

Władze miasta, po apelu przewodniczącego Rady Miasta Leszka Golika o dostosowaniu jednej ze szkół do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, zdecydowały – wspólnie z rodzicami, która szkoła zostanie wzięta pod uwagę. Wybierano spośród SP nr 1, 5 i 13. Ostatnie zdanie należy do radnych.

We wrześniu na sesji Rady Miasta przewodniczący Leszek Golik mówił o tym, iż nie ma w mieście szkoły przystosowanej do nauki dzieci nieprzystosowanych ruchowo. Prezydent Krzysztof Myszka obiecał wówczas przyjrzeć się sprawie.

– Po dwóch miesiącach od mojej interpelacji została wybrana szkoła, która będzie przystosowana do nauki dla dzieci niepełnosprawnych. Jest to duża sprawa, w imieniu rodziców chciałabym podziękować. Ci rodzice są naprawdę wdzięczni i dzieci też będą – podkreślał Leszek Golik.

Pod uwagę brane były trzy szkoły – SP nr 1, 5 i 13. Zdecydowano się dostosować do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo Szkołę Podstawową nr 1.

– Istnieją na terenie Skarżyska szkoły z klasami, oddziałami integracyjnymi – m.in. SP nr 3 na Zachodnim, gdzie jest przedszkole dla dzieci z dysfunkcjami. Budynek szkoły jest stary i wobec tego, że weszła szkoła ośmioletnia ta szkoła nie będzie dostosowana objętościowo do tego, aby zorganizować właściwie, z rozsądkiem i z perspektywą, taką prawdziwą szkołę dla dzieci niepełnosprawnych. Po apelu przewodniczącego i po rozmowach z rodzicami, którzy byli w tej sprawie zarówno u prezydenta, jak i u mnie, ogłosiliśmy nieformalny konkurs – relacjonuje Krzysztof Myszka.

Do konkursu przystąpiły trzy szkoły podstawowe nr: 1, 5 i 13.

– O te szkoły najczęściej – w 90% przypadków dopominali się rodzice. To jest istotne, bo te szkoły znajdują się w centrum miasta. Jest łatwe skomunikowanie, łatwy dostęp. Poprosiłem dyrektorów szkół, aby przedstawili koncepcje wykorzystania czy dostosowania szkoły pod potrzeby dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Najciekawszą koncepcję architektoniczną, z podaniem kosztorysu, przedstawiła dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1. Prezydent podjął nieformalną jeszcze decyzję, że będziemy szli w tym kierunku, aby ta szkoła właśnie była szkołą dla dzieci z zaburzeniami narządu ruchu – podkreśla zastępca prezydenta.

Jak zapowiedział Krzysztof Myszka gmina chce, by wszystko szło drogą formalną i dlatego też mają się tym zająć radni.

– To Rada Miasta ma być tym organem, który zdecyduje formalnie czy da zielone światło do tego, by po pierwsze tę szkołę dostosować, a po drugie poprzez uchwałę intencyjną zapewni  finansowanie tego przedsięwzięcia przez najbliższe 2 czy 3 lata – dodaje Krzysztof Myszka.

W szkole zostałaby zainstalowana winda – a to koszt ok. 125 – 150 tys. zł., dostosowane zostaną łazienki, wykonane najazdy na schody i wiele innych rzeczy. Koszt tego przedsięwzięcia zamknąłby się kwotą 200 – 250 tys. zł.

– Z jednej strony to nie jest dużo, ale trzeba pamiętać, że inne placówki wymagają prac remontowych i w perspektywie czasu musimy o wszystkim myśleć – dodał Krzysztof Myszka.

W styczniu albo w lutym, po konsultacji z komisją oświaty, radnym zostanie przedstawiona uchwała intencyjna.

U.O.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ogłoszenia drobne