home
Advertisement

Stawiają na przedsiębiorców

  • Napisany przez:
  • Skomentuj
  • Pin it

Radni w Suchedniowie zdecydowali się pomóc przedsiębiorcom, którzy zechcą inwestować i tworzyć nowe miejsca pracy na terenie gm. Suchedniów. W związku z tym podjęli uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy.

 …

Uchwała ta już wcześniej miała zostać podjęta jednak zdecydowano się o wycofaniu jej z porządku obrad sesji, by dopracować zapisy, rozwiać wątpliwości.

Uchwała przewiduje zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiących nowe inwestycje. Jak podkreślał Cezary Błach, burmistrz Suchedniowa to bardzo ważna uchwała, która może wiele zmienić.

– Jak będzie ona wdrażana przekonamy się. Zwolnienie z podatku będzie obowiązywało do lat 5 – podkreślał burmistrz.

Warunki są. Uzyskanie prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości obwarowane jest poniesieniem określonych nakładów inwestycyjnych lub utworzeniem określonej ilości nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

– Trzeba tu podkreślić, że w uchwale nie ma mowy, że mają znaleźć zatrudnienie tylko mieszkańcy Suchedniowa. Praca ma być dla osób o rożnych kwalifikacjach. Przedsiębiorca nie można mieć żadnych zaległości w podatkach i opłatach należnych Gminie. Wspierani mają być przedsiębiorcy solidni, rokujący w przyszłości terminowe uiszczanie podatków – mówił Cezary Błach.

O zwolnienie z podatku będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w mniejszym zakresie, zatrudniający od kilku do kilkudziesięciu osób, jak  i podmioty gospodarcze o setkach miejsc pracy i bardzo szerokim spektrum działalności. Przedsiębiorcy będą musieli zobowiązać się do zatrudnienia określonej liczby nowych pracowników. W przypadku mikroprzedsiębiorcy – utworzenie co najmniej 10 nowych miejsc pracy, małego przedsiębiorcy – co najmniej 20, w przypadku średniego przedsiębiorcy – co najmniej 30 nowych miejsc pracy.

Przedsiębiorcy muszą też ponieść pewne koszty.

– W przypadku mikroprzedsiębiorcy poniesienie kosztów na nową inwestycję ma wynieść co najmniej250.000 zł,  w przypadku małego przedsiębiorcy co najmniej 500.000 zł, w przypadku średniego przedsiębiorcy co najmniej 1.000.000 zł – wyjaśniał burmistrz.

Zwolnieniu nie będą podlegać przedsiębiorcy, którzy w oparciu o poniesione nakłady na nową inwestycję prowadzić będą działalność gospodarczą w zakresie bankowości, gastronomii, hotelarstwa lub podobne obiekty zakwaterowania, dystrybucji paliw (m.in. stacje paliw), handlu, wynajmu nieruchomości, a także finansową lub ubezpieczeniową.

Burmistrz nie ukrywa, że liczy na zagospodarowanie terenów po byłym Marywilu, ale do dyspozycji inwestorów są także i inne tereny w gminie. Radni jednomyślnie przyjęli uchwałę.

U.O.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud