home

JAK SIĘ GO POZBYĆ?

  • Napisany przez:
  • Skomentuj
  • Pin it

Azbest. Taki pożyteczny, a taki trujący Każda gmina, która posiada uchwalony program usuwania azbestu oraz inwentaryzację wyrobów azbestowych, może ubiegać się o fundusze na demontaż wyrobów azbestowych, ich transport oraz składowanie. Mieszkańców to nic nie kosztuje a można pozbyć się problemu.     Płyty cementowo-włóknowe zawierające azbest, były kiedyś bardzo cenione. Są materiałem niepalnym, elastycznym,…

Azbest. Taki pożyteczny, a taki trujący

Każda gmina, która posiada uchwalony program usuwania azbestu oraz inwentaryzację wyrobów azbestowych, może ubiegać się o fundusze na demontaż wyrobów azbestowych, ich transport oraz składowanie. Mieszkańców to nic nie kosztuje a można pozbyć się problemu.

 

 

Płyty cementowo-włóknowe zawierające azbest, były kiedyś bardzo cenione. Są materiałem niepalnym, elastycznym, dobrze izolującym. Niestety, dziś wiadomo już, że azbest jest rakotwórczy. Trwa zatem usuwanie azbestu. Taka możliwość istnieje dzięki uruchomionemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programowi usuwania wyrobów zawierających azbest. Gminy – coraz częściej bez ponoszenia własnych kosztów – mogą sfinansować usunięcie wyrobów azbestowych znajdujących się w ich zasobach, w zasobach osób fizycznych czy wspólnot mieszkaniowych. Coraz więcej samorządów skorzystało i nadal korzysta z tego programu. A czas nagli, bo musimy się tego pozbyć do 2032 roku!

Kto może skorzystać?

Osoba fizyczna – właściciel/użytkownik wyrobów zawierających azbest – może ubiegać się w swoim urzędzie gminy o dofinansowanie do demontażu tych wyrobów, ich transportu i składowania. Poziom dofinansowania może wynieść – w zależności od regionu kraju – od 75-100 proc. wartości prac. Warunkiem otrzymania dotacji przez osobę fizyczną jest:

1) złożenie przez tę osobę informacji o wyrobach zawierających azbest w swojej gminie

2) posiadanie przez gminę uchwalonego programu usuwania azbestu,

3) przyznanie gminie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

4) ogłoszenie przez gminę konkursu dla mieszkańców na dofinansowanie usunięcia wyrobów azbestowych lub obowiązywanie w gminie regulaminu przyznawania dotacji na ten cel,

5) poprawne złożenie przez osobę fizyczną deklaracji skorzystania z dofinansowania zgodnie z obowiązującym w gminie regulaminem lub konkursem.

UWAGA!

W przypadku stwierdzenia naruszenia podstawowych zasad BHP przez firmę demontującą azbest, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska oraz do urzędu gminy. Lekceważenie środków ostrożności podczas demontażu wyrobów azbestowych może powodować zwiększenie ryzyka utraty zdrowia pracowników danej firmy, a także przedostawania się szkodliwych włókien azbestowych do powietrza.

W przypadku nieposiadania przez gminę programu usuwania azbestu:

– jeśli wyroby azbestowe są w dobrym stanie technicznym warto wstrzymać się z decyzją o demontażu do czasu uchwalenia programu przez gminę i pozyskania przez nią środków z WFOŚiGW

– jeśli wyroby azbestowe są w złym stanie technicznym (np. eternit kruszy się, jest połamany, przecieka, odpada, występują widoczne ślady erozji), właściciel nieruchomości powinien zlecić usunięcie wyrobów azbestowych na własny koszt.

Gdzie pytać o azbest?

Gmina Skarżysko-Kamienna realizuje zadanie pn. „Usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna”. Jest na ten cel dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie.

O dofinansowanie do odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest, mogą ubiegać się osoby fizyczne. Wnioski będą przyjmowane do 10 października lub do wyczerpania pieniędzy.

Wnioski można pobierać z Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska lub też ze strony internetowej Urzędu Miasta. O szczegóły można dopytywać w WGKiOŚ pod nr tel. 41 25 20 170.  

EWAN

 

 

Azbest a zdrowie

Nazwa “azbest” odnosi się do sześciu minerałów. Mają włóknistą budowę, która sprawia, że w stanie suchym łatwo ulegają rozpyleniu. Pył azbestowy może wnikać do organizmu przez układ oddechowy i pokarmowy. Istnieje hipoteza mówiąca, że włókna azbestu są nośnikiem cząsteczek rakotwórczych metali (chromu, arsenu, ołowiu, kadmu, niklu, berylu, aluminium). Szkodliwość azbestu zależy przede wszystkim od średnicy i długości wdychanych włókien. Te grubsze mogą być usunięte z górnych dróg oddechowych przez odkrztuszanie, wypluwanie. Włókna najdrobniejsze likwiduje armia komórek systemu odpornościowego.

 

 

Czy wiesz, że…

Od 2005 roku na terenie gminy Starachowice udało się usunąć łącznie 126 tys m.kw. materiałów zawierających azbest. W sumie na ten cel wydano 718 tys. zł.

 

 

NASZA AKCJA: Las to nie śmietnik!

Jeśli spotkasz w lesie dzikie wysypisko śmieci sfotografuj go i wyślij do nas, zadzwoń, napisz. Zgłosimy do właściwej instytucji.

e-mail: eko@tygodnik.net.pl   tel. 41 274 79 79

 

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Ogłoszenia drobne

Ogłoszenia promowane:
Treść ogłoszenia: Kontakt

EKO serwis

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4