home

Rodzina 500+ w Skarżysku

  • Napisany przez:
  • Skomentuj
  • Pin it

1 kwietnia rozpocznie się realizacja programu Rodzina 500+. Już teraz warto dowiedzieć się gdzie można składać wnioski i kto będzie mógł skorzystać z tego świadczenia.…

1 kwietnia rozpocznie się realizacja programu Rodzina 500+. Już teraz warto dowiedzieć się gdzie można składać wnioski i kto będzie mógł skorzystać z tego świadczenia.

500 złotych co miesiąc

Program Rodzina 500+ to wsparcie w wysokości 500 zł co miesiąc na pierwsze dziecko przy spełnieniu kryterium dochodowego oraz na drugie i każde kolejne bez względu na dochód.

– Program Rodzina 500+ będzie wdrażany na terenie Skarżyska-Kamiennej w imieniu gminy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – informuje Konrad Krönig, prezydent Skarżyska-Kamiennej. – Pragnę Państwa zapewnić, że będzie on realizowany w sposób profesjonalny, by zapewnić alokację pieniędzy zgodnie z ustawą i by dotarły one do wszystkich osób, którym się należą – podkreśla prezydent miasta.

Jakie kryterium?

Bożena Bętkowska, dyrektor skarżyskie MOPS przypomina, iż świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Otrzymają je rodzice, opiekunowi prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Świadczenie przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia, niezależnie od dochodu w rodzinie. Przy ustaleniu prawa do świadczenia na pierwsze dziecko, pod uwagę brana jest sytuacja finansowa rodziny.

– Kryterium dochodowe wynosi 800 złotych na osobę w rodzinie – jest to dochód netto. W przypadku, gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne, kryterium dochodowe wynosi 1200 złotych na osobę – wyjaśnia Bożena Bętkowska. – Kryterium dochodowe będzie ustalane na podstawie PIT-ów za rok 2014. W pierwszym okresie, będziemy wypłacać świadczenia od 1 kwietnia do 30 września 2017 roku. Jeżeli nastąpi zmiana w sytuacji finansowej rodziny, należy to zgłosić – dodaje dyrektor.

Należy pamiętać, że świadczenie w wysokości po 500 złotych – niezależnie od dochodu – przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. Jeżeli pierwsze, najstarsze dziecko w trakcie pobierania tego świadczenia ukończy 18 rok życia, kolejne dziecko automatycznie staje się dzieckiem pierwszym – jeżeli jest wówczas jedynym dzieckiem niepełnoletnim w rodzinie, należy wziąć pod uwagę kryterium dochodowe.

Wnioski już dostępne

Program ruszy 1 kwietnia, ale już dzisiaj można pobierać wnioski o przyznanie świadczenia

wychowawczego. Dostępne są między innymi w siedzibie MOPS przy ulicy Sikorskiego 19, także w Urzędzie Miasta – w Biurze Obsługi Interesanta. Wniosek można również znaleźć na stronie internetowej skarżyskiego MOPS – www.mops.skarkam.pl oraz na stronie ministerialnej. Formularz można już wypełnić, jednak do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie go można złożyć dopiero 1 kwietnia. Pośpiech w składaniu wniosku nie jest konieczny by dostać świadczenie od kwietnia. Rodzice mają czas na złożenie wniosku do końca czerwca.

– Osoba, która złoży wniosek nawet w maju lub w czerwcu, otrzyma świadczenie za okres od 1 kwietnia. W kolejnym okresie, od lipca, świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku  – wyjaśnia Bożena Bętkowska.

Zmiana siedziby

Od 1 kwietnia dział świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie działał pod nowym adresem – w budynku przy ulicy Prusa 3a. Obetnie trwają tam prace remontowe, by dostosować pomieszczenia. Dyrektor skarżyskiego MOPS zapewnia, że godziny pracy działu – w związku z realizacją programu 500+ – dostosowane będą do potrzeb mieszkańców. Już dzisiaj wiadomo, że w każdy poniedziałek interesanci będą obsługiwani do godziny 17.00, a jeżeli zajdzie taka potrzeba – w pierwszym okresie wdrażania programu – także w inne dni dział będzie pracował dłużej. Pracownicy MOPS już dzisiaj odpowiadają na wszelkie pytania dotyczące realizacji programu.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Ogłoszenia drobne

Filmy

  • 1
  • 2