home

Budżet Obywatelski, zgłoszono 20. wniosków

  • Napisany przez:
  • Skomentuj
  • Pin it

Do piątku 11 sierpnia, mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej mogli składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2018 rok. Do kolejnej już edycji BO zgłoszono 20. wniosków o inwestycje o łącznej wartości prawie 950 tys. PLN.…

Dwadzieścia wniosków zgłosili mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej do trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego. Do realizacji trafi osiem projektów wybranych w drodze głosowania.
Złożone wnioski przejdą ocenę formalną, a później zostaną poddane ocenie merytorycznej. Do 6. września powinna być gotowa ostateczna lista projektów, która zostanie poddana pod głosowania mieszkańców Skarżyska. Głosowanie  ruszy 11 września br. i potrwa na 24 września.
Budżet Obywatelski po raz pierwszy uruchomiono w Skarżysku-Kamiennej w 2016 roku. Do pierwszej edycji mieszkańcy miasta zgłosili aż 38. projektów na łączną kwotę ponad 1,6 mln PLN, w drugiej edycji zgłoszono 24 wnioski na łączną kwotę ponad 1 mln PLN.

Na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2018 będzie można głosować w sposób tradycyjny (w siedzibie Urzędu Miasta) oraz za pomocą internetu. Osiem projektów z największą ilością głosów będzie zrealizowane.

Kwota na realizację zadań, jaką przeznaczy miasto jest taka sama jak w poprzednich latach i wynosi 400.000 PLN .

Do 27 września podane zostaną do wiadomości publicznej wyniki głosowania. Projekty z największym poparciem uzyskanym podczas głosowania ujęte zostaną w projekcie budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2018 r. do 15 listopada br.
L.p. Nazwa zadania Lokalizacja Szacunkowy koszt
1 Active Park os. Piłsudskiego III – wyposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w zestaw urządzeń sprawnościowych dla dzieci. Dz. nr 33/33 ul. Orkana (os. Piłsudskiego) 50 000,00 PLN
2 Aktywne osiedle Milica – budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku dla dzieci wyposażonego w zestaw urządzeń sprawnościowych. Dz. nr 63/27 ul. Apteczna (os. Milica) 50 000,00 PLN
3 Asfaltowe boisko – modernizacja wraz z wykonaniem oświetlenia. Dz. nr 3001/1 ul. Książęca (os. Książęce) 49 950,00 PLN
4 Bezpieczna droga do Przedszkola nr 4. Budowa chodnika i miejsc parkingowych wzdłuż łącznika ulic: Prusa i Sikorskiego. Dz. nr 114, 107 ul. Sikorskiego (os. Milica) 50 000,00 PLN
5 Bezpieczny, przyjazny i aktywny Rejów – etapowe stworzenie placu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców Skarżyska-Kamiennej Bezpieczny, przyjazny i aktywny Rejów – etapowe stworzenie placu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców Skarżyska-Kamiennej 49 200,00 PLN
6 Bór bezpiecznie i zdrowo III – doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w urządzenia zabawowe dla dzieci, elementy małej architektury oraz elementy siłowni plenerowej. Dz. nr 1/2 ul.Wojska Polskiego / ul.Sosnowa (os. Bór) 50 000,00 PLN
7 Budowa drogi dojazdowej i miejsc parkingowych przy ul. Piłsudskiego. Dz. 51/75, 51/76, 51/78, 51/79 ul. Piłsudskiego (os. Milica) 50 000,00 PLN
8 Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Dz. nr 289/10 ul. Żytnia / ul. Ponurego (os. Bzinek) 50 000,00 PLN
9 Modernizacja placu zabaw i ogrodzenia przy SP nr 9. Dz. nr 1, 1006 ul. Warszawska (os. Pogorzałe) Dz. nr 1, 1006 ul. Warszawska (os. Pogorzałe)
10 Modernizacja placu zabaw ul. Południowa. Dz. nr 96 ul. Południowa (os. Milica) 45 879,00 PLN
11 Plac zabaw w Parku Miejskim. Dz. nr 1/43 ul. Bankowa (os. Kolejowe) 45 000,00 PLN
12 Poprawa estetyki osiedla Milica poprzez budowę parkingu dla mieszkańców. Dz. nr 91 dziedziniec ograniczony ulicami: Norwida, Prusa i Al. Piłsudskiego (os. Milica) 50 000,00 PLN
13 Poprawa estetyki osiedla Milica poprzez uporządkowanie parku wraz z budową parkingu. Dz. nr 105 dziedziniec ograniczony Al. Piłsudskiego i ulicami: Norwida, Prusa (os. Milica) 50 000,00 PLN
14 Poprawa infrastruktury siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw. Działka 12/4 ul. Sportowa (os. Zachodnie) 47 355,00 PLN
15 Przebudowa chodnika przed budynkiem. Dz. nr 158/3 ul. Moniuszki 14 (os. Żeromskiego) 20 000,00 PLN
16 Przebudowa chodnika przy ul. Osterwy (między ul. Szkolną i Chałubińskiego). Dz. nr 11/12, 11/3, 11/14 ul. Osterwy (os. Młodzawy) 49 657,87 PLN
17 Rowerowy plac zabaw Pumptrack \ Dz. nr 296/2 ul. Łyżwy (os. Łyżwy) 50 000,00 PLN
18 Rozbiórka oraz wykonanie nowego parkingu przy ul. Popiełuszki 13. Dz. nr 80/1, 80/2 ul. Popiełuszki (os. Milica) 49 258,13 PLN
19 Wymiana powierzchni na placu zabaw „Wesoły Maluch” na bezpieczną poliuretanową. Dz. nr 56 ul. Żeromskiego / ul. Sporna (os. Żeromskiego) 44 665,00 PLN
20 Zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego na os. Przydworcowe. M.in. dz. nr 114, 174/21 ul. Zielna i ul. Kossaka (os. Przydworcowe) 43 300,00 PLN

 

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud