home

Kiedyś było tam boisko, dziś jest wielkie wysypisko

  • Napisany przez:
  • Skomentuj
  • Pin it

O nielegalnym wysypisku śmieci na terenie po byłym boisku wojskowym na osiedlu Zachodnie w Skarżysku-Kamiennej pisaliśmy już na łamach TYGODNIKA w marcu b.r, temat wtedy wzbudzał niepokój wśród mieszkańców osiedla. Teren za cmentarzem zamienił się w nielegalne składowisko odpadów.…

Sprawdziliśmy jak sytuacja wygląda po pięciu miesiącach, niestety jest jeszcze gorzej, odpadów jest co raz więcej, wywożone tam są ścięte gałęzie,  liście, trawa, a nawet gruz. Kiedyś było tam boisko, z którego korzystali piłkarze Granatu Skarżysko, swoje rozgrywki miała tam również Amatorska Liga Piłkarska, dziś to obraz nędzy i rozpaczy.

Chciałbym poruszyć temat wywozu śmieci na byłe boisko wojskowe na osiedlu zachodnim. Od jakiegoś czasu na tej dzielnicy funkcjonuje nielegalne wysypisko śmieci. Mieszkańcy tej pozostającej na uboczu części miasta pomimo kilku skarg dalej muszą znosić smród wydobywający się z „wysypiska”. Jedno z niewielu miejsc, które może służyć celom rekreacyjnym zostało zniszczone – zaznacza Czytelnik.

– Nielegalne wysypisko będzie uprzątnięte w ramach rewitalizacji, do której obecnie się przygotowujemy (został złożony wniosek o dofinansowanie). Przypomnę, że w ramach rewitalizacji planowane jest zagospodarowanie terenu – ma powstać m.in. skatepark.

– Podkreślę, że ten teren – który przez lata zamienił się w nielegalne składowisko odpadów – jest często kontrolowany przez pracowników Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Jednocześnie po raz kolejny apelujemy do mieszkańców o to, by nie przyczyniali się do tworzenia takich dzikich wysypisk – podkreśla  Izabela Szwagierek – podinspektor ds. kontaktów z mediami

Odpady komunalne można oddać bezpłatnie w PSZOK

Przypominamy o funkcjonowaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się przy ulicy Mościckiego 43 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 oraz w soboty od 8.00 do 12.00). Do Punktu mieszkańcy Skarżyska mogą bezpłatnie oddać selektywnie zebrane odpady komunalne: jak opakowania z różnych tworzyw, odpady zielone, zużyte opony z samochodów osobowych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, drewno, tworzywa sztuczne, papier i metale, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, oleje silnikowe, farby, kleje, środki ochrony roślin, odpady wielkogabarytowe, odpady remontowe i budowlane. Odpady przyjmowane są bez limitu.

Odpady remontowo-budowlane (gruz) odbierane są na zgłoszenie, z pojemnika zamówionego u podmiotu odbierającego odpady, wybranego przez gminę. Obowiązuje limit 500 l/rok na gospodarstwo domowe, zaś w przypadku budynków wielorodzinnych ograniczenie oblicza się łącznie dla całego budynku jako iloczyn ilości mieszkań w budynku oraz limitu 500 litrów na gospodarstwo domowe (pojemnik można zamówić telefonicznie – MS ESKO tel. 41 25 34 127).

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud