home

Gmina Bliżyn w nowym blasku

  • Napisany przez:
  • Skomentuj
  • Pin it

Budynek Zespołu Szkół w Bliżynie, budynek Szkoły Podstawowej w Mroczkowie, Szkoły Podstawowej w Sorbinie, Szkoły Podstawowej w Odrowążku, budynek administracyjny Urzędu Gminy w Bliżynie oraz strażnica OSP w Bliżynie – to te budynki już wkrótce przejdą przemianę. Wszystko to dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego jaką gmina uzyskała na termomodernizację.…

Na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs z Regionalnego programu Operacyjnego – działania „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” wpłynęły 83 wnioski. Z tej puli ocenę formalną i merytoryczną pozytywnie przeszły oraz otrzymały wymaganą minimalną liczbę punktów 53 projekty. W tej grupie znalazła się gmina Bliżyn.

Kompleksową modernizację ma przejść sześć budynków użyteczności publicznej. Nie tylko zyskają nowy blask, ale przede wszystkim ich utrzymanie będzie tańsze.

– Modernizacja zmniejszy zapotrzebowanie na energię o min. 30 %, wpłynie także na poprawę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego – podkreśla wójt gm. Bliżyn Mariusz Walachnia.

Zaprojektowane urządzenia oraz instalacje będą zgodne z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej, tj. będą charakteryzować się obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.

Inwestycja obejmować będzie przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych wraz z montażem odnawialnych źródeł energii. Przyjęte rozwiązania projektowe wynikają z opracowanych przez gminę audytów energetycznych oraz audytów efektywności energetycznej. Oprócz prac termomodernizacyjnych zostaną przeprowadzone kapitalne remonty we wszystkich budynkach, które gmina sfinansuje wyłącznie ze środków własnych.

Na dofinansowanie wszystkich wybranych projektów Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przekaże w sumie 127 mln 675 tysięcy złotych.

W kółku
Wartość projektu ogółem to 5.860.587,97 zł. Koszty kwalifikowalne to 4.974.147,55 zł, w tym dotacja 4.228.705,42 zł.

 

Projekt pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Bliżyn, z wykorzystaniem OZE, realizowany będzie ze środków EFRR w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej” Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Projekt znalazł się na liście projektów wstępnie wybranych do dofinansowania.

 

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud